tisdag 8 november 2011

Fest för en ny politik för jordbruk, klimat och miljö

I MSTs vängruppers möte i Bryssel gjorde Douglas från MST en intressant analys av vad som händer med jordbruket internationellt och vad som driver denna utveckling


Det internationella finanskapitalet har ett ständigt behov av att expandera till nya marknader. Det är svårt att hitta nya fält för kapitalackumilation, men man har nu upptäckt att lantbruk och jordförvärv är ett sådant. Förut byggde denna ackumilation på att man hade fri tillgång till billig fossil energi. Nu är denna på väg att ta slut, det är därför man är så intresserad av biobränslen. Nu växer det fram nya konglomurat av finanskapital, brasilianska företagare inom agrobusiness och multinationella livsmedels och jordbruksföretag som vill behärska hela produktionkedjan. Dessa fusioner ger dem stor makt och de blir kraftfulla för att exempelvis bekämpa olika bonderörelser.

Det är detta som ligger bakom landgrabbing, GMO, etanol, massiv användning av jordbruksgifter och monokulturer av soja och eukalyptus. Det växer fram en ny grön kapitalism som hoppas på stora vinster framöver.

Förändringarna av den brasilianska skogsskyddslagen kan ses inom denna utveckling. Vi ser samma förändringar i Sverige. Vi i MST:s stödgrupp ordnar nu en stödfest för Via Campesina i Sverige (Via Campesina är alltså ett globalt nätverk för småbrukare) Samtidigt lanseras en antologi som jag redigerat "Naturbruksupproret, Lokal och Global kamp för Jord, Skog och Hav" som ges ut av Jordens Vänner. På festen spelar Gabriella och Paulo lite Latino klassiker och sen dansar eller pratar, valfritt. Dryck och lite tilltugg serveras, anmäl er därför gärna i förväg, till mig eller via Facebooklänken https://www.facebook.com/event.php?eid=313525211996621

Lokalen ligger i Sveriges första Ekoby inne i en storstad, adress helgagatan 36 uppgång 9. Åk Tunnelbana till Skanstull. Gå upp Allhelgonagatan 200 meter tills du kommer till Helgagatan. Till vänster ligger valvet som går in till gården Helgagatan 36. Där hittar du uppgång 9. Vi börjar klockan 19.