måndagen den 17:e mars 2014

MST sidor internationellt

MST:s vänner har organiserat en gemensam engelskspråkig Facebook sida, där jag är svensk organisatör https://www.facebook.com/Friends.of.the.MST Gå gärna in och gilla

Dessutom har MST:s vänner i Kanada bildats. De har en facebook https://www.facebook.com/www.mstamigos.org och en hemsida: www.mstamigos.org

Lennart

söndagen den 2:e mars 2014

MST:s syn på olika typer av jordreform

Neuri gjorde under vängruppsträffen på den nationella skolan en genomgång av hur MST ser på jordreformen som var intressant

Han talade först om den klassiska jordreformen som var aktuell för MST 1984-1995. Den genomförs inom ramen för en urban-industriell utveckling. Det gäller att fördela om improduktiv jord för att producera mera livsmedel och framförallt råvaror för marknaden. Staten stöttar och fienden är de enorma gammalmodiga gårdarna, latifundios. Fokus är vinst och marknad

Det är en begränsad modell och delar av vänstern menar att man istället skall arbeta för en socialistisk jordreform där egendomen är social och det är solidariska och humanistiska värden som gäller.

MST menar att det inte går för att maktförhållanden är som de är idag. Men talar nu istället om en folklig jordreform (Reforma agraria popular) temat för kongressen. Den är kritisk mot den nuvarande jordbruksmodellen, man talar om kooperativ, matsuveränitet, miljöaspekter, fröernas betydelse, kampen mot växtgifter osv. Motståndaren är agrobusiness. Tanken är att man på detta sätt kan stärka de folkliga krafterna för att sedan gå vidare

tisdagen den 18:e februari 2014

Anteckningar från vängruppsmötet på MST:s nationella skola

Roberto Baggio berättade om det politiska läget:
Under Dilma vissa små framsteg, viss utveckling av bosättningarna. Hon ser Brasilien som ett företag som skall utvecklas. Skillnad mot Lula som var mer politisk, diskuterade mycket med massorna. Inga framsteg i antalet bosättningar. Dilma kylig byråkrat, liten kontakt med folket. Under tre år har MST letat efter en väg framåt. Förberedelserna för kongressen under två år. Man har diskuterat hur man skall ha en relation och vilken taktik skall man ha gentemot regeringem. Kongressen var en viktig möjlighet när det var så många jordlösa i Brasilia. MST har sökt en dialog med regringen, men regeringen har alltid skjutit på alla möten.
Onsdagens demonstration framgångsrik, med 15 000 på gatorna och det blev inga stora bråk, trots polisen agerande. Den brasilianska staten är alltid mycket hårdför. Tanken var att gå så långt som möjligt, utan att gå in i regeringspalatset. Det var därfär man rev stängslet framför byggnaden och framför domstolen, men inte gick längre. Vi visade vår styrka och vår disciplin. Det slutade med att vi fick träffa Dilma nästa dag, första gången vi träffade henne, en stor framgång. Vi kunde träffa henne med högburet huvud.
På torsdagen under den politiska akten kunde vi sedan samla en stur grupp som stödjer oss, rörelser, från regeringen, kyrkor, politiska partier och andra. Det var en slags motmakt, mycket positivt.
Framtiden. Vi vet nu vilka som är våra strategiska fiender, vi skall inte slösa krafter på andra. Vår viktigaste uppgift framöver, att försvaga det block som stödjer agrobusiness, ett klassintresse. Blocket består av agrobusiness, staten och regeringen. Vi måste agera mot det enorma jordinnehavet och se till att staten inte använder sin våldsapparat mot oss.
Annan uppgift, hur kan vi förstärka Via Campesina, hur kan vi arbeta bättre gemensamt. Under VM, hur kan vi få folket med os?. Vi skall arbeta för en konstituerande församling som arbetar för en ny konstitution, en reform av det politiska och av der juridiska systemet, med ökat folkligt deltagande.

João Paulo Rodrigues berättade om förhållandet till regeringen
Det finns mycket förvirring kring vad MST är politiskt. Vi är ingen fackförening, inget parti. Vi är en social rörelse, men vi förhandlar med regeringen, vi är en folklig rörelse som samlar folket men också en politisk rörelse. Ett parti kan besätmma sig att vara för eller emot regeringen. Det kan inte vi, vi måste förhandla. Men vi har en autonomi gentemot regeringen.
Vi är nu inne i en period där vi försöker samla ihop olika krafter, det har inte skett någon kraftig förändring av maktrelationerna, vi försöker därför samla krafterför att förstärka den folkliga kraften.
Vi måste lösa folkets konkreta problem som hälsovård, skola, jord osv
MST har ungefär en miljon aktiva medlemmar, vi måste förstärka vår rörelse, vi har 1 miljon ha,
Den brasilianska staten är kapitalistisk där agrobusiness och de stora multinationella företagen dominerar. Av 500 i kongressen säger 240 sig tillhöra jordägargruppen, sex säger sig stödja MST och 120 är progressiva
Regeringsmodeller i Brasilien
Nyliberal, minimistat – Högern (Regeringen FHC) (30-35) Procent i valen
Neo Desenvolvimentista (Tillväxt, ökad konsumtion, minimilön, sociala projekt) har ett starkt röststöd – PT + stora delar av kapitalet
Folkligt projekt, en taktisk allians av MST för att gå framåt. Ingen styrka i parlamentet – Rörelser/kyrkor/vänsteraktivister
Socialism nu – Partier (som PSTU, PsoL) aktivister.
MST försöker samla de tre sista, men har en autonomi mot ND. Däremot kan det sitta med MST vänner i regeringen. ND har en stark bas, det går inte att bryta med dem. Fienden är inte dessa. Utan högern.
Kamp viktigt för att visa att det finns ett alternativ till ND. Det är också en pedagogisk process som ökar medvetandet. Det är också viktigt att skapa sprickor i ND. Till exempel om man arbetar för en skola på landet.
Tydliga krav mot regeringen
1 Jord, Under Dilma 2013, 4000 familjer bosatta, det finns 90 000 i i läger. PT hade lovat att 100 000 familjer skulle bosättas.
2 Utveckling av bosättningar, lyckats lite med ljus i bosättningar, försäljning av produkter.
3 Utbildning, alfabetiseringen har avstannat. Universiteten har man fått ökad tillgång till
4 Politik, Jordbrukgifter, skoglagen, genmodifierade, där har man förlorat
Vi har relationer med partier i och utanför regringen
Agrobusiness har hegemoni i regeringen de har tillgång till 120 miljarder real i krediter från regeringen. Familjejordbruket får 22 miljarder, MST 900 miljoner av dessa.

Slutligen en redogörelse kring MSTs internationella relationer, olika faser
1984-1989, kunskapssökande, lärande, mycket LA, mycket hjälp av den progressiva kyrkan
1989-1994, Articulacão, skapa allianser, främst i LA, kontinentala aktioner, Via Campesina bildades i Bryssel 1993
1994 – 2005 Konsilidering av kontakterna, 1996 kom idéen att skapa stödgrupper, Salgados bilder, WSF, stöd till nationella skolan
2005 -  Expansion, breddning, nio strategiska områden
1 Bilaterala kontakter med olika länder
2 Via Campesina/CLOC
3 Internationella biståndsorganisationer
4 Stödgrupper
5 Progressiva regeringar
6 De sociala rörelsernas ALBA –Initierades 2005, slutfördes maj 2013
7 Internationella brigader (Haiti, Cuba (studier medicin osv), Venezuela, Paraguay, Mozambique, Guatemala. Tillfälliga: Öst-Timor, Palestina, Honduras, Bolivia, Ecuador
8 Politisk skolning bla genom Nationella skolan och andra skolor runt LA. Försök att skapa nätverk av skolor, exvis för jordbruk. IALA, EALA Den latinamerikanska skolan i Paraná, Paulo Freire i Venezuela, Guarani i Paraguay, Amazonica i brasilianska Amazonas, Andino, Centralamerika i Nicaragua, Haiti 2014.
9 Intellektuella

Lärdomar, det gäller att alla i MST deltar i detta. Det gäller att vara ödmjuk, lära sig och förstå. Varje land måste skapa sin egen tradition. MST får dela med sig av sina kunskaper och sina brister. Ta emot alla organisationer inom MST så att de lär känna oss.

söndagen den 16:e februari 2014

MST:egna videos

 Marschen Sem Terrinha ockuperar utbildningsministeriet João Paulos utvärderin

lördagen den 15:e februari 2014

Slut från Brasilia, nu blir det vängruppsmöte på MST:s nationella skola

Kongressen slut, dags för några intryck. Det är trevligt att vara på kongress, det händer så mycket, det finns så många olika människor att träffa. Det som kändes nytt var den stora marknaden där MST:s olika regioner sålde sina produkter. Det börjar bli alltmer avancerat, det märks att det finns små industrier som producerar det mesta i förpackningar som kunde användas i en vanlig matvaruaffär. Utrustningen de hade med sig i form av kylutrustning och maskiner pekade också på samma utveckling.

Vi märkte också en standardhöjning i hur folk klär sig och vilka saker de har med sig, nästan alla hade en mobil och det filmades vilt under varje mistica. Även dessa var alltmer avancerade, det var hela teaterföreställningar med flygplan som kom susande på linor spända från taket. Även musiken som framfördes  var bättre, högre kvalité. Allra sist, de bussar delegaterna kom i var inte längre dessa skraltiga vrak hopsatta med plastic padding utan fina sängbussar. Det pågår alltså en kvalitativ utveckling om än inte en kvantitativ. Siffran på familjer i bosättningar 350 000 är samma om inte lägre än tidigare och i läger finns 90 000, lägre än tidigare. Förklaringen är två, dels har folk fått det lite bättre, dels är regeringen mycket långsam i att dela ut jord, 30 000 under Dilmas tre år om jag minns rätt. Ett skäl är att hela statsapparaten verkar vara ovillig och att motståndet i kongressen är stort. Ett annat är att Dilma troligen hellre vill satsa på agrobusiness även om den just nu inte växer.

Tyvärr hörde jag inte så mycket nytt från MST om framtiden, inga nya djärva idéer. De är tillbakapressade. Det enda positiva var Stedilés ord om att det börjar formera sig en allians inom vänstern och fackföreningsrörelsen över de olika ideologiska gränserna


Pertti från Sverige, João Paulo från Brasilien och Lennart från Sverige 

fredagen den 14:e februari 2014

Pedro da Viola. En underbar musiker som tillhör en grupp gitarrister som stöttar MST. Igår kväll gjorde han ett fantastiskt lyhört solo till Nationalsången och sedan en version av "Isso e nostro pais" som inte bara tillförde nya dimensioner utan också öppnade för en kraftfull medverkan av publiken

Internationella delegationen

Det var en imponerande samling som träffades idag, 200 personer . Många latinamerikaner naturligtvis. För mig var det mest intressanta att en palestinsk bondeorganisation nu är med i Via Campesina där deras kamp för jorden får en mycket viktig och bred betydelse. Två bilder, en på palestinierna och en på en stor del av delegationen