tisdag 18 februari 2014

Anteckningar från vängruppsmötet på MST:s nationella skola

Roberto Baggio berättade om det politiska läget:
Under Dilma vissa små framsteg, viss utveckling av bosättningarna. Hon ser Brasilien som ett företag som skall utvecklas. Skillnad mot Lula som var mer politisk, diskuterade mycket med massorna. Inga framsteg i antalet bosättningar. Dilma kylig byråkrat, liten kontakt med folket. Under tre år har MST letat efter en väg framåt. Förberedelserna för kongressen under två år. Man har diskuterat hur man skall ha en relation och vilken taktik skall man ha gentemot regeringem. Kongressen var en viktig möjlighet när det var så många jordlösa i Brasilia. MST har sökt en dialog med regringen, men regeringen har alltid skjutit på alla möten.
Onsdagens demonstration framgångsrik, med 15 000 på gatorna och det blev inga stora bråk, trots polisen agerande. Den brasilianska staten är alltid mycket hårdför. Tanken var att gå så långt som möjligt, utan att gå in i regeringspalatset. Det var därfär man rev stängslet framför byggnaden och framför domstolen, men inte gick längre. Vi visade vår styrka och vår disciplin. Det slutade med att vi fick träffa Dilma nästa dag, första gången vi träffade henne, en stor framgång. Vi kunde träffa henne med högburet huvud.
På torsdagen under den politiska akten kunde vi sedan samla en stur grupp som stödjer oss, rörelser, från regeringen, kyrkor, politiska partier och andra. Det var en slags motmakt, mycket positivt.
Framtiden. Vi vet nu vilka som är våra strategiska fiender, vi skall inte slösa krafter på andra. Vår viktigaste uppgift framöver, att försvaga det block som stödjer agrobusiness, ett klassintresse. Blocket består av agrobusiness, staten och regeringen. Vi måste agera mot det enorma jordinnehavet och se till att staten inte använder sin våldsapparat mot oss.
Annan uppgift, hur kan vi förstärka Via Campesina, hur kan vi arbeta bättre gemensamt. Under VM, hur kan vi få folket med os?. Vi skall arbeta för en konstituerande församling som arbetar för en ny konstitution, en reform av det politiska och av der juridiska systemet, med ökat folkligt deltagande.

João Paulo Rodrigues berättade om förhållandet till regeringen
Det finns mycket förvirring kring vad MST är politiskt. Vi är ingen fackförening, inget parti. Vi är en social rörelse, men vi förhandlar med regeringen, vi är en folklig rörelse som samlar folket men också en politisk rörelse. Ett parti kan besätmma sig att vara för eller emot regeringen. Det kan inte vi, vi måste förhandla. Men vi har en autonomi gentemot regeringen.
Vi är nu inne i en period där vi försöker samla ihop olika krafter, det har inte skett någon kraftig förändring av maktrelationerna, vi försöker därför samla krafterför att förstärka den folkliga kraften.
Vi måste lösa folkets konkreta problem som hälsovård, skola, jord osv
MST har ungefär en miljon aktiva medlemmar, vi måste förstärka vår rörelse, vi har 1 miljon ha,
Den brasilianska staten är kapitalistisk där agrobusiness och de stora multinationella företagen dominerar. Av 500 i kongressen säger 240 sig tillhöra jordägargruppen, sex säger sig stödja MST och 120 är progressiva
Regeringsmodeller i Brasilien
Nyliberal, minimistat – Högern (Regeringen FHC) (30-35) Procent i valen
Neo Desenvolvimentista (Tillväxt, ökad konsumtion, minimilön, sociala projekt) har ett starkt röststöd – PT + stora delar av kapitalet
Folkligt projekt, en taktisk allians av MST för att gå framåt. Ingen styrka i parlamentet – Rörelser/kyrkor/vänsteraktivister
Socialism nu – Partier (som PSTU, PsoL) aktivister.
MST försöker samla de tre sista, men har en autonomi mot ND. Däremot kan det sitta med MST vänner i regeringen. ND har en stark bas, det går inte att bryta med dem. Fienden är inte dessa. Utan högern.
Kamp viktigt för att visa att det finns ett alternativ till ND. Det är också en pedagogisk process som ökar medvetandet. Det är också viktigt att skapa sprickor i ND. Till exempel om man arbetar för en skola på landet.
Tydliga krav mot regeringen
1 Jord, Under Dilma 2013, 4000 familjer bosatta, det finns 90 000 i i läger. PT hade lovat att 100 000 familjer skulle bosättas.
2 Utveckling av bosättningar, lyckats lite med ljus i bosättningar, försäljning av produkter.
3 Utbildning, alfabetiseringen har avstannat. Universiteten har man fått ökad tillgång till
4 Politik, Jordbrukgifter, skoglagen, genmodifierade, där har man förlorat
Vi har relationer med partier i och utanför regringen
Agrobusiness har hegemoni i regeringen de har tillgång till 120 miljarder real i krediter från regeringen. Familjejordbruket får 22 miljarder, MST 900 miljoner av dessa.

Slutligen en redogörelse kring MSTs internationella relationer, olika faser
1984-1989, kunskapssökande, lärande, mycket LA, mycket hjälp av den progressiva kyrkan
1989-1994, Articulacão, skapa allianser, främst i LA, kontinentala aktioner, Via Campesina bildades i Bryssel 1993
1994 – 2005 Konsilidering av kontakterna, 1996 kom idéen att skapa stödgrupper, Salgados bilder, WSF, stöd till nationella skolan
2005 -  Expansion, breddning, nio strategiska områden
1 Bilaterala kontakter med olika länder
2 Via Campesina/CLOC
3 Internationella biståndsorganisationer
4 Stödgrupper
5 Progressiva regeringar
6 De sociala rörelsernas ALBA –Initierades 2005, slutfördes maj 2013
7 Internationella brigader (Haiti, Cuba (studier medicin osv), Venezuela, Paraguay, Mozambique, Guatemala. Tillfälliga: Öst-Timor, Palestina, Honduras, Bolivia, Ecuador
8 Politisk skolning bla genom Nationella skolan och andra skolor runt LA. Försök att skapa nätverk av skolor, exvis för jordbruk. IALA, EALA Den latinamerikanska skolan i Paraná, Paulo Freire i Venezuela, Guarani i Paraguay, Amazonica i brasilianska Amazonas, Andino, Centralamerika i Nicaragua, Haiti 2014.
9 Intellektuella

Lärdomar, det gäller att alla i MST deltar i detta. Det gäller att vara ödmjuk, lära sig och förstå. Varje land måste skapa sin egen tradition. MST får dela med sig av sina kunskaper och sina brister. Ta emot alla organisationer inom MST så att de lär känna oss.

söndag 16 februari 2014

MST:egna videos

 Marschen Sem Terrinha ockuperar utbildningsministeriet João Paulos utvärderin

lördag 15 februari 2014

Slut från Brasilia, nu blir det vängruppsmöte på MST:s nationella skola

Kongressen slut, dags för några intryck. Det är trevligt att vara på kongress, det händer så mycket, det finns så många olika människor att träffa. Det som kändes nytt var den stora marknaden där MST:s olika regioner sålde sina produkter. Det börjar bli alltmer avancerat, det märks att det finns små industrier som producerar det mesta i förpackningar som kunde användas i en vanlig matvaruaffär. Utrustningen de hade med sig i form av kylutrustning och maskiner pekade också på samma utveckling.

Vi märkte också en standardhöjning i hur folk klär sig och vilka saker de har med sig, nästan alla hade en mobil och det filmades vilt under varje mistica. Även dessa var alltmer avancerade, det var hela teaterföreställningar med flygplan som kom susande på linor spända från taket. Även musiken som framfördes  var bättre, högre kvalité. Allra sist, de bussar delegaterna kom i var inte längre dessa skraltiga vrak hopsatta med plastic padding utan fina sängbussar. Det pågår alltså en kvalitativ utveckling om än inte en kvantitativ. Siffran på familjer i bosättningar 350 000 är samma om inte lägre än tidigare och i läger finns 90 000, lägre än tidigare. Förklaringen är två, dels har folk fått det lite bättre, dels är regeringen mycket långsam i att dela ut jord, 30 000 under Dilmas tre år om jag minns rätt. Ett skäl är att hela statsapparaten verkar vara ovillig och att motståndet i kongressen är stort. Ett annat är att Dilma troligen hellre vill satsa på agrobusiness även om den just nu inte växer.

Tyvärr hörde jag inte så mycket nytt från MST om framtiden, inga nya djärva idéer. De är tillbakapressade. Det enda positiva var Stedilés ord om att det börjar formera sig en allians inom vänstern och fackföreningsrörelsen över de olika ideologiska gränserna


Pertti från Sverige, João Paulo från Brasilien och Lennart från Sverige 

fredag 14 februari 2014

Pedro da Viola. En underbar musiker som tillhör en grupp gitarrister som stöttar MST. Igår kväll gjorde han ett fantastiskt lyhört solo till Nationalsången och sedan en version av "Isso e nostro pais" som inte bara tillförde nya dimensioner utan också öppnade för en kraftfull medverkan av publiken

Internationella delegationen

Det var en imponerande samling som träffades idag, 200 personer . Många latinamerikaner naturligtvis. För mig var det mest intressanta att en palestinsk bondeorganisation nu är med i Via Campesina där deras kamp för jorden får en mycket viktig och bred betydelse. Två bilder, en på palestinierna och en på en stor del av delegationen

Amerikanska delegationen

Det är 13 från USA här, hälften från stödgruppen, hälften från sociala rörelser. Black Riders (uppföljare till Black Panthers), Via Campesina, Poor Peoples first, en organisation för jordbruksarbetande kvinnor i Florida, osv. Stödgruppen har arbetat länge för att få loss resurser till deras resa. Det borde vi nog ha gjort i Sverige också, tänk att få med Via Campesina, Pantrarna, Megafonen, facket och några till hit.
På denna oskarpa bild Jeff, koordinatör för MST:s vänner i USA, han är advokat och arbetar med mänskliga rättigheter.

torsdag 13 februari 2014

Politisk manifestation

Torsdagen avslutades med en politisk akt där många tunga namn deltog. Eftersom det är valår fick inga valbara politiker tala även om alla vänsterpartier deltog. Två guvernörer talade, från Amapa och Tarso Genro från Rio Grande del Sol som var uppenbart populär. Mest applåder drog två biskopar ned. Biskopen från den katolska nationella biskopskonferensen CNBB talade
radikalt. Vi måste bygga om den brasilianska staten så att den arbetar för den vanliga medborgaren och inte kapitalet.

Den anglikanske biskopen för Brasilia talade för det ekumeniska rådet för Brasiliens alla kyrkor. Han var glad att konferensen hade ägnat en hel dag åt kvinnornas plats. Han berättade också att han med glädje deltagit i den stora marschen dagen innan och berömde MST för dess mod och organisation. Ett tydligt ställningtagande för MST gentemot polisen.  


Före detta guvernören i Parana för centerpartiet PMDB, numera senatorn Roberto Requião, höll också ett starkt tal där han uppmanade till revolution i Brasilien, om än fredlig. Ibland blir man inte klok på hur politikerna står i Brasilien. 

Annars var politikerna från de olika partierna svaga

Våldsamma upplopp i Brasilia?

Igår var jag med om en massiv fredlig demonstration i Brasilia, 16 000 från MST gick under 5 timmar 1,3 mil och framförde sina protester framför USA:s ambassad, framför högsta domstolen, regeringsbyggnaden Planalto och kongressen. Symboliska akter genomfördes vid alla dessa platser. Framför domstolen restes en väldig banderoll som påpekade att 1600 småbrukare dödats de senaste åren men att det juridiska systemet dömt väldigt väldigt få. Däremot dömer högsta domstolen alltid politiskt till förmån för makteliten.

Framför Planalto ville man bygga upp en tältstad för att påminna om att jordreformen stannat av i Brasilien. Man ville genomföra en mistica, en slags kulturakt, för att visa läget. Polisen ingrep och omringade den buss som förde in material till mistican på torget och det uppstod ett tumult, det blev värre när en polis sköt tårgas vilket ledde till att några kastade material mot polisen. Rörelsens vakter försökte stoppa det men ett tag var det otrevligt. Det var oroligt i kanske tio minuter. Sedan fortsatte vi mot kongressen och stapplade sedan hem efter den långa marschen. De som orkade dansade och njöt av att vara tillsammans

Det första jag läste på Internet nästa dag var en rubrik på TV4:s hemsida: ”Våldsamma upplopp i Brasilia”. Ja, det var vår marsch. För mig skulle nog upplopp se lite annorlunda ut, ganska långdragna och medvetet våldsamma. Ett TT-telegram citerades i flera tidningar. Jag hittade bara ett fel ” När demonstranterna började bygga barrikader ingrep poliser” Det var inga barrikader man byggde utan en liten symbolisk tältstad.

Det är intressant för en journalist att få se hur något man själv varit med om rapporteras. Det är självklart svårt för svenska media att rapportera från det fjärran Brasilien där man inte riktigt känner till sammanhangen. Ännu svårare blir det när brasilianska media tenderar att vinkla, ofta från den inhemska makteliten perspektiv. Veja är ett stort veckomagasin i Brasilien, försöker vara ett Brasiliens Times men lyckas inte riktigt. Så här avslutar de sitt reportage från manifestationen.

”MST styrs, som VEJA redan visat i många reportage, av professionella agitatorer som låtsas kämpa för en jordreform. De använder sig av en hop missgynnade som verktyg för att nå sina finansiella mål. Deras vapen är terror mot godsägare och även sina egna medlemmar som vägrar delta i akter av vandalism.... Tidigare försökte aktivisterna hindra kriminella handlingar från dem som sade sig arbeta för en jordreform. Det var länge sedan det var så. Som en pest attackerar, förstör  och våldför sig MST... ”


Redan innan marschen varnades vi för provokationer. Högern i Brasilien vill mycket gärna beskriva MST som våldsamma för att minska dess legitimitet. 

onsdag 12 februari 2014

Marschen

Det vart en väldig marsch, som tur var doldes den heta solen av moln. Vi gick 9 kilometer, första målet vart USA:s ambassad där vi satte upp ett antal affischer på muren. Därefter Högsta Domstolen som helt domineras av högern. Där lyckades ett gäng till allmänt jubel få upp en stor banderoll som påpekade att 1600 bönder mördats utan att rättvisa skipats. Nästa anhalt var regeringsbyggnaden där det skulle byggas en symbolisk tältstad för att påpeka att jordreformen står stilla. Där hände något så vi måste springa undan tårgas. Sista anhalten var framför kongressen med några tal. Sedan gick vi hem eftersom bussarna inte kunnat komma fram, 4 kilometer till. Snutten nedan är från en av broarna jag sprang upp på för att kunna filma, folk är lite trötta&nbsp ;
Lite bilder

Kostymerna anländer

Kostymerna demonstrerar, kostymerna har fått nog. Idag dök det upp lite främmande fåglar på kongressen, Parlamentariker som stödjer jordreformen som har en egen grupp som samlas då och då. De är c 70 av drygt 500. De flesta kom från PT, några från PCdoB, en från PSB och en från PSoL (vänsterutbrytningen från PT). Det var lite märkligt att se dem där. Valmir Assuncao som förut var MST Bahias främste talesman och som nu är i kongressen kom i alla fall i jeans. Han skall inte kandidera för nästa period.

Träffade Valmir på marschen, han skall kandidera. Jag frågade hur många av dessa deputerade som stöttade jordreformen. Nja sa han, när det verkligen klämmer är det bara jag och en till. De  andra vågar inte gå emot regerinegn

Den stora marschen idag onsdag kl 14

Svensk tid kl 19. 16 000 genom gatorna i Brasilia. MST lovar stoppa staden står det i tidningarna. Det kommer att vara mycket varmt och vi skall gå 9 kilometer i värsta hettan, 2 timmar tar det, sedan skall vi hem igen, ytterligare tre timmar senare. Hur skall det gå?

MST:s barn ockuperar Utbildningsministeriet

Idag ockuperade 750 barn och lärare från MST Utbildningsministeriet där de stannade till kl 12. Stänga skolor är brott säger de. 37 000 skolor har stängts på landsbygden de senaste 12 åren, bland dem även skolor i bosättningar, vilket tvinat barnen till långa resor. Man kräver nu 400 nya skolor i bosättningar där det inte finns skola.

tisdag 11 februari 2014

MST:s filmarbete

I Bahia har MST två grupper som lär medlemmarna dokumentera sin egen verklighet med film. Den ena finns nära Salvador i Reconcavo, den andra i bosättningen Terra Vista i södra Bahia. Den här tjejen arbetar där som frivillig, mot god mat och bostad, för att lära ut hur man gör. Tanken är att medlemmarna skall göra jobbet själva och sedan sprida vidare till andra bosättningar. På så sätt skall man berätta sin egen historia och inte bli beroende av de ofta reaktionära media som vill berätta en annan historia om MST. Hon arbetar också med ursprungsfolket Pataxo som bor här och Quilombos (byar skapade av förrymda slavar) PÅ Terra Vista handlar de första filmerna om produktionen av kakao. Jag lägger snart upp en länk till dessa första stapplande filmsteg.

João Pedro Stedile om den brasilianska krisen

Stedilé fick chansen att ge sin syn på vad som händer i Brasilien. Kort menar han att Lulismen tog slut. Den var ett sätt att både ge kapitalet och medelklassen vad den ville ha, tillväxt och stöd från staten, samtidigt som det skedde en lite utjämning genom olika sociala reformer.

Vänstern var delad och lyckades inte organisera, protesterna var mycket spontana och vänstern var på efterkälken. Nu i efterhand har de börjar arbeta tillsammans, facken som alltid stödde regeringen och extremvänstern som var emot allt och däremellan MST och sociala rörelser. Det man nu framför allt vill arbete för är en politisk reform genom en vald församling som skall skriva om konstitutionen. Det var erfarenheterna av protesterna som gjorde detta.

Fler vänner

Jag fortsätter att presentera vänner, men nu är de så många att jag lägger bara ut de mest intressanta. Antonio var med 2001 och ockuperade i det som kallas Piloes. Det var den första ockupation jag var med om och känner fortfarande starkt för dem. Tretton år senare är de kvar, har inte fått rättigheterna ännu trots att det flera gånger varit nära. Men de kämpar på säger han och ler stort.
Liu, denna fantastiska tjej från Bahia. Hon var med på vår första Naturbrukskonferens i Ransby och jag skulle säga att det var hon med sin entusiasm som bidrog till att det blev så lyckat. Denna rörelse som vi i stolta ögonblick kallar Naturbruksrörelsen skulle inte finnas utan henne vågar jag påstå. Hon är fortfarande bosatt i MST i södra Bahia.

Videos från MST:s kongress

måndag 10 februari 2014

Många vänner på MST:s kongress

Kongress visar sig vara riktigt kul, fullt ös överallt och det är så många man träffar här. Från Bahia har det kommit 39 bussar med 40 i varje. Så kul att se hur folk utvecklas och växer inom rörelsen

Djean mötte jag första gången vid ett vägkantsläger, tufft läger vid Riksettan som förbinder Brasilien från Norr till Söder. Då dav han en ganska förvirrad ung man. Nu har han verkligen stadgat sig bor i en bosättning och producerar mycket. Här på kongressen säljer han den och bjuder också ut beijos, en slags läckra rullar med material från hans egen täppa.


Beth i mitten var med kvinnan till höger i Sverige på turné för några år sedan som kvinnor som kämpade mot eukalyptus. Till vänster hennes man som jag träffade i deras bosättning i Rio Grande de Sul på deras fina bosättning/kooperativ där de producerar ekologiskt ris/råris som de också paketerar och gärna ville sälja till Sverige. Jag skulle gärna köpa det och äta det om vi hittade en importör

Maria var också i samma vägkantsläger som Djean. Då var hon ganska blyg, nu koordinerar hon en region vid Santo Amaro och är tuff och glad. Också hon har växt, så kul att se


MST Bahias egen trubadur 

Det här glada  gänget har jag också träffat. De firaade med lite öl, men när jag skulle fota ville de inte fotas med öl i handen, skulle ge dåligt intryck tyckte de.


 Helenice var i Sverige och talade. Men sedan råkade hon ut för en otrevlig bilolycka och låg ett tag riktigt illa till och var förlamad och riktigt olycklig. Nu börjar hon må bättre och är tillbaka i Victoria de Conquista och arbetar med utbildning i MST, det är bara hennes högra arm som är förlamad

Lägg till bildtext
Julio slall börja arbeta med att dra igång ett lregionalt kooperativ i Chapada Diamantina, skall bli spännande


Eusinalva var nyss i Sverige och Finland och deltog på Stoa Ensos stämma, det var inte så kul tyckte hon.
Det var mycket trevligare att tala på universitetenAdemar var med på Forum Social Europeo för några år sedan i Malmö och åkte sedan vidare i Norden


Ana Justo var i Sverige i höstas på en Europaturné. Hon bodde hemma hos mig när Sverige förlorade första
matchen mot Portugal och vi led tillsammans

Kongressen har börjat i Brasilia

Det har samlats 15 000 medlemmar från MST i hela Brasilien. Jag och Max är på plats och jag kommer att blogga kontinuerligt. Jag kommer alltså inte att bombardera er med mejl utan ni som är intresserade kan gå in på  den här bloggen för att följa med.

Det är fantastiskt med alla dessa människor, många jag känner men knappast 15 000. Vi håller till precis bredvid fotbollsstadion i Brasilia som kommer att rymma 60 000 (tror jag) till VM. Normalt behövs det 3000 platser

Solidariska hälsningar

Lennart
-- 

onsdag 5 februari 2014

Congratulations to MST on its 30th Anniversary

Lite kul att Right Livelihood Award från Sverige är först ut att gratulera MST till 30-årsfirandet

The Right Livelihood Award Foundation congratulates Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) on the occasion of their 30th anniversary.
In 1991, MST received the prize “for winning land for landless families and helping them to farm it sustainably”. MST has successfully advanced the goal of agrarian reform and stood up for the rights of the landless poor in Brazil for these past thirty years. Despite the increasing criminalisation of movements struggling for social justice in Latin America, the members and leaders of the MST continue to persevere in their work, against all odds.

When Cícero Guedes, a MST activist was assassinated on 25 January 2013 – a year ago – the Right Livelihood Award family was able to contribute to the process of bringing those responsible to justice by sending a delegation to Maraba, Pará in April 2013. The delegation expressed solidarity with MST activists in the region, condemned attacks against activists and demanded that Cícero’s murderers be held accountable. Subsequently, at the first Regional Conference of the Latin American Laureates, in July 2013, we were able to link MST representatives with our other Laureates in the region, thereby strengthening MST’s regional network.
The Right Livelihood Award Foundation will continue to support MST in its struggle and wishes all involved in the movement every success in the coming years.