fredag 3 september 2010

Valet i Brasilien


För MST har valen i Brasilien varit en komplicerad affär. När Lula vann 2002 hade han MST:s stöd, men det var ett bekymrat stöd, eftersom man såg att han var inriktad på att föra en mycket försiktig ekonomisk politik. João Pedri Stedile varnade för den redan innan valet på ett möte jag var på i Bahia. Resultatet av Lula var ju också att jordreformen stannade av, åtminstonde i kvantitativa termer. Däremot har det nog skett en viss kvalitativ förbättring, inte minst har MST fått stora chanser att genomföra utbildninginsatser genom universitet, Men Lula har ju också drivit på expansionen av monokulturer som sockerrör och eukalyptus.

Inför valet 2006 stöttade man inte Lula i första omgången, men gick in i andra omgången, Lula var ju trots allt bättre än alternativet. Lulas andra period karaktäriserades ju också av en något mer radikal ekonomisk politik, en tydligare roll för staten och mer avstånd till nyliberalismen.

När nu Lula inte kan kandidera igen (man får bara ställa upp i två val) har vänstern varit nervös. Dilma Rousseff som är Lulas kandidat var okänd och låg illa till i de första opinionsundersökningarna. Men Lula har stöttat henne konsekvent och i Brasilien kan politiker fungera som Gudfadrar för andra. Nu leder hon stort, tack vare Lulas popularitet.

Vad kommer Dilma att innebära för MST? Vänstern inom PT är förhoppningsfull, inte minst menar de att hennes valmanifest är mer radikalt. MST är nog mer tveksamma, fast de ser henne naturligtvis som det minst onda alternativet. Något öppet stöd får hon inte, kanske ett mera dolt stöd, inte minst av taktiska skäl. MST inriktar sig nu främst att få ledamöter i kongressen som öppet stöder MST, den ledamot som gjorde det förut avled under perioden.

Ett specialfall är Valmir Assunção från Bahia, en lokal MST ledare, som förut kandiderade till det regionala parlamentet, mot MSTs instruktioner eftersom man inte ville att MST ledare skulle ta partipolitiska poster. Valmir blev den kandidat som valts med flest röster där, med stöd av MST Bahia. Nu kandiderar han till kongressen för PT, numera uppenbarligen med MST:s stöd


onsdag 1 september 2010

Nordiskt möte


Helgen 27-29 augusti träffades MST grupperna i Filnland och Sverige för att diskutera samarbete, det visade sig vara riktigt fruktbart

Både i Sverige och Finland har man arbetet med Stora Enso fallet och vi kunde göra en snabb utvärdering. Det visart sig att Stora Enso har påverkats av det samlade opinionsarbetet. Det verkar som om satsningen på eukalyptus i Rio Grande del Sul har i alla fall stannat av. Det handlar om opinionsläget, även om det viktigaste säkert hände i Brasilien. Den finska gruppen har varit mycket ihärdig, haft kontakt både med företaget och med den finländska regeringen, som är delägare.Vi kunde också konstatera hur Stora Enso ofta för fram olika budskap. I Sverige har man närmast hotat med juridisk anmälning mot Störa Enso kampanjen, utåt i Finland säger man att man aldrig skulle göra något sådant mot en NGO eller organisation. Ibland erkänner man i slutna sammanhang att man haft problem i Brasilien, utåt mot aktieägarna erkänner man aldrig sådant. Vi kan allstå konstatera att Stora Enso har olika ansikten i olika sammanhang och att företaget närmast kan betecknats som lögnaktigt. Detta kan vara en nyttig erfarenhet framöver.


Vi kom överens om att försöka samarbeta mera mellan Sverige och Finland, närmast kring ett manifest om naturbruk och matsuveränitet som vi arbetar med i Sverige. Tanken är att detta skall lanseras den 1 november och skall kunna vara en plattform där miljöorganisationer, bondeorganisationer och solidaritetsorganisationer kan samverka. Vi vill ha med så många som möjligt på båten. Vi vill driva frågorna om hur naturresurserna användsoch hur de kan kotrolleras, mot de transnationella företagens allt mer växande makt och inflytande, till försvar för naturen och de lokala brukarna. Det ligger också nära vad MST vill att vi skall arbeta med. Alla intresserade av detta kan anmäla sitt intresse, det finns numera också en e-post lista i Sverige för dem som vill bidra, kontakta mig leonardo@leonardo.st