fredag 3 september 2010

Valet i Brasilien


För MST har valen i Brasilien varit en komplicerad affär. När Lula vann 2002 hade han MST:s stöd, men det var ett bekymrat stöd, eftersom man såg att han var inriktad på att föra en mycket försiktig ekonomisk politik. João Pedri Stedile varnade för den redan innan valet på ett möte jag var på i Bahia. Resultatet av Lula var ju också att jordreformen stannade av, åtminstonde i kvantitativa termer. Däremot har det nog skett en viss kvalitativ förbättring, inte minst har MST fått stora chanser att genomföra utbildninginsatser genom universitet, Men Lula har ju också drivit på expansionen av monokulturer som sockerrör och eukalyptus.

Inför valet 2006 stöttade man inte Lula i första omgången, men gick in i andra omgången, Lula var ju trots allt bättre än alternativet. Lulas andra period karaktäriserades ju också av en något mer radikal ekonomisk politik, en tydligare roll för staten och mer avstånd till nyliberalismen.

När nu Lula inte kan kandidera igen (man får bara ställa upp i två val) har vänstern varit nervös. Dilma Rousseff som är Lulas kandidat var okänd och låg illa till i de första opinionsundersökningarna. Men Lula har stöttat henne konsekvent och i Brasilien kan politiker fungera som Gudfadrar för andra. Nu leder hon stort, tack vare Lulas popularitet.

Vad kommer Dilma att innebära för MST? Vänstern inom PT är förhoppningsfull, inte minst menar de att hennes valmanifest är mer radikalt. MST är nog mer tveksamma, fast de ser henne naturligtvis som det minst onda alternativet. Något öppet stöd får hon inte, kanske ett mera dolt stöd, inte minst av taktiska skäl. MST inriktar sig nu främst att få ledamöter i kongressen som öppet stöder MST, den ledamot som gjorde det förut avled under perioden.

Ett specialfall är Valmir Assunção från Bahia, en lokal MST ledare, som förut kandiderade till det regionala parlamentet, mot MSTs instruktioner eftersom man inte ville att MST ledare skulle ta partipolitiska poster. Valmir blev den kandidat som valts med flest röster där, med stöd av MST Bahia. Nu kandiderar han till kongressen för PT, numera uppenbarligen med MST:s stöd


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar