onsdag 1 september 2010

Nordiskt möte


Helgen 27-29 augusti träffades MST grupperna i Filnland och Sverige för att diskutera samarbete, det visade sig vara riktigt fruktbart

Både i Sverige och Finland har man arbetet med Stora Enso fallet och vi kunde göra en snabb utvärdering. Det visart sig att Stora Enso har påverkats av det samlade opinionsarbetet. Det verkar som om satsningen på eukalyptus i Rio Grande del Sul har i alla fall stannat av. Det handlar om opinionsläget, även om det viktigaste säkert hände i Brasilien. Den finska gruppen har varit mycket ihärdig, haft kontakt både med företaget och med den finländska regeringen, som är delägare.Vi kunde också konstatera hur Stora Enso ofta för fram olika budskap. I Sverige har man närmast hotat med juridisk anmälning mot Störa Enso kampanjen, utåt i Finland säger man att man aldrig skulle göra något sådant mot en NGO eller organisation. Ibland erkänner man i slutna sammanhang att man haft problem i Brasilien, utåt mot aktieägarna erkänner man aldrig sådant. Vi kan allstå konstatera att Stora Enso har olika ansikten i olika sammanhang och att företaget närmast kan betecknats som lögnaktigt. Detta kan vara en nyttig erfarenhet framöver.


Vi kom överens om att försöka samarbeta mera mellan Sverige och Finland, närmast kring ett manifest om naturbruk och matsuveränitet som vi arbetar med i Sverige. Tanken är att detta skall lanseras den 1 november och skall kunna vara en plattform där miljöorganisationer, bondeorganisationer och solidaritetsorganisationer kan samverka. Vi vill ha med så många som möjligt på båten. Vi vill driva frågorna om hur naturresurserna användsoch hur de kan kotrolleras, mot de transnationella företagens allt mer växande makt och inflytande, till försvar för naturen och de lokala brukarna. Det ligger också nära vad MST vill att vi skall arbeta med. Alla intresserade av detta kan anmäla sitt intresse, det finns numera också en e-post lista i Sverige för dem som vill bidra, kontakta mig leonardo@leonardo.st

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar