lördag 9 oktober 2010

Golbalt seminarium om Naturbruk i Torsby 6-7 november

Vi bjuder in dig till ett möte i Torsby helgen 6-7 november för en diskussion om landsbygdens produktiva framtid genom ett Naturbruksmanifest. Mötet är tänkt som ett arbetsmöte för att med hjälp av Naturbruksmanifestet samla krafterna för alla i Sverige som önskar bidra till en rättvis och miljöanpassad omställning av jordbruk, skogsbruk och fiske.


Inbjudna är alla som månar om en produktiv landsbygd med naturbruket som grund och en god samverkan mellan land och stad från olika rörelser och partier. Inbjudna internationella gäster från de jordlösas rörelse - MST i Brasilien är Dulcinéia Durães do Rosário som arbetar med ekologisk odling i delstaten Bahia och Luiz Schons från den ekologiska skolan i Parana. För initiativet till diskussion om ett Naturbruksmanifest ansvarar MJV. För MST-besöket och kulturinslag Vänsterpartiet i Torsby.

Mötet har olika inslag med både kultur, diskussioner och tid för att träffa varandra. Vi har redan mött ett brett intresse från brukarorganisationer, miljörörelser och solidaritetsorganisationer. Alla inbjuds att delta i diskussionen om Naturbruksmanifestet redan i förväg. Inledare till diskussionen bjuds in från olika håll. Eftersom detta är ett nytt initiativ med förhoppning om att förena en bred växande rörelse kommer upplägget av programmet att växa fram med öppenhet för deltagarnas önskemål. Vi vet redan nu att de är kvalificerade.

Vi lägger upp tidsschemat med utgångspunkt i tågtiderna på Frykensbanan. Kommer man på lördagen den 6 anländer man då rimligen 13.13, Mötet avslutas sedan i tid till avresa söndagen den 7 kl 15.13. Eftersom vi då får en begränsad tid att träffas önskar vi därför att så många som möjligt kommer redan fredagskvällen då ett tåg anländer 18.45

Vi kommer att hålla till i Heidruns Bok- & Bildcafé. För de ekonomiskt mest behövande ordnar vi gratis övernattning på madrasser på golvet. Deltagande i mötet är kostnadsfritt.

Finansiering av de olika delarna av mötet i Torsby sker med medel dels från MJV och dels VIF.

Anmälan till Lennart Kjörling leonardo@leonardo.st

fredag 3 september 2010

Valet i Brasilien


För MST har valen i Brasilien varit en komplicerad affär. När Lula vann 2002 hade han MST:s stöd, men det var ett bekymrat stöd, eftersom man såg att han var inriktad på att föra en mycket försiktig ekonomisk politik. João Pedri Stedile varnade för den redan innan valet på ett möte jag var på i Bahia. Resultatet av Lula var ju också att jordreformen stannade av, åtminstonde i kvantitativa termer. Däremot har det nog skett en viss kvalitativ förbättring, inte minst har MST fått stora chanser att genomföra utbildninginsatser genom universitet, Men Lula har ju också drivit på expansionen av monokulturer som sockerrör och eukalyptus.

Inför valet 2006 stöttade man inte Lula i första omgången, men gick in i andra omgången, Lula var ju trots allt bättre än alternativet. Lulas andra period karaktäriserades ju också av en något mer radikal ekonomisk politik, en tydligare roll för staten och mer avstånd till nyliberalismen.

När nu Lula inte kan kandidera igen (man får bara ställa upp i två val) har vänstern varit nervös. Dilma Rousseff som är Lulas kandidat var okänd och låg illa till i de första opinionsundersökningarna. Men Lula har stöttat henne konsekvent och i Brasilien kan politiker fungera som Gudfadrar för andra. Nu leder hon stort, tack vare Lulas popularitet.

Vad kommer Dilma att innebära för MST? Vänstern inom PT är förhoppningsfull, inte minst menar de att hennes valmanifest är mer radikalt. MST är nog mer tveksamma, fast de ser henne naturligtvis som det minst onda alternativet. Något öppet stöd får hon inte, kanske ett mera dolt stöd, inte minst av taktiska skäl. MST inriktar sig nu främst att få ledamöter i kongressen som öppet stöder MST, den ledamot som gjorde det förut avled under perioden.

Ett specialfall är Valmir Assunção från Bahia, en lokal MST ledare, som förut kandiderade till det regionala parlamentet, mot MSTs instruktioner eftersom man inte ville att MST ledare skulle ta partipolitiska poster. Valmir blev den kandidat som valts med flest röster där, med stöd av MST Bahia. Nu kandiderar han till kongressen för PT, numera uppenbarligen med MST:s stöd


onsdag 1 september 2010

Nordiskt möte


Helgen 27-29 augusti träffades MST grupperna i Filnland och Sverige för att diskutera samarbete, det visade sig vara riktigt fruktbart

Både i Sverige och Finland har man arbetet med Stora Enso fallet och vi kunde göra en snabb utvärdering. Det visart sig att Stora Enso har påverkats av det samlade opinionsarbetet. Det verkar som om satsningen på eukalyptus i Rio Grande del Sul har i alla fall stannat av. Det handlar om opinionsläget, även om det viktigaste säkert hände i Brasilien. Den finska gruppen har varit mycket ihärdig, haft kontakt både med företaget och med den finländska regeringen, som är delägare.Vi kunde också konstatera hur Stora Enso ofta för fram olika budskap. I Sverige har man närmast hotat med juridisk anmälning mot Störa Enso kampanjen, utåt i Finland säger man att man aldrig skulle göra något sådant mot en NGO eller organisation. Ibland erkänner man i slutna sammanhang att man haft problem i Brasilien, utåt mot aktieägarna erkänner man aldrig sådant. Vi kan allstå konstatera att Stora Enso har olika ansikten i olika sammanhang och att företaget närmast kan betecknats som lögnaktigt. Detta kan vara en nyttig erfarenhet framöver.


Vi kom överens om att försöka samarbeta mera mellan Sverige och Finland, närmast kring ett manifest om naturbruk och matsuveränitet som vi arbetar med i Sverige. Tanken är att detta skall lanseras den 1 november och skall kunna vara en plattform där miljöorganisationer, bondeorganisationer och solidaritetsorganisationer kan samverka. Vi vill ha med så många som möjligt på båten. Vi vill driva frågorna om hur naturresurserna användsoch hur de kan kotrolleras, mot de transnationella företagens allt mer växande makt och inflytande, till försvar för naturen och de lokala brukarna. Det ligger också nära vad MST vill att vi skall arbeta med. Alla intresserade av detta kan anmäla sitt intresse, det finns numera också en e-post lista i Sverige för dem som vill bidra, kontakta mig leonardo@leonardo.st

måndag 19 juli 2010

MST friat

Jordägarmaffian i Brasilien (i kongressen kallas de Bancada Ruralista) fick till stånd en kommission mot MST i kongressen, en så kallad CPMI, undersökningen visade inga oegentlighet eller någon form av korruption. En av de värsta hycklarna, jordägaren Katia Abreu brydde sig inte ens om att gå på mötena. Risken är att de nu gör som förra gången de hetsade ihop till en kommission, i efterhand skriver en helt egen rapport utan någon grund i arbetet där de angriper MST.

De vill nu förlänga kommissionens arbete sex månader (över valet). Deras taktik är bara att skrämmas och förknippa MST med oegentligheter (ingen rök utan eld är logiken) Sanningen är mycket ointressant för dem

lördag 26 juni 2010

Agrobuisness på offensiven i Brasilien

Här är senaste nytt från MST med en kort förklaring på svenska

Agrobuisness avancerar i Brasilien, just nu köps mycket mark av utländska företag, 4 miljoner hektar har köpts in av utländska intressen

Det tyska företaget Bayer har försökt introducera genmodifierat ris i Brasilien, men tvingats ge upp, efter starka folkliga protester, MSTs tolkning är att protester trots allt kan löna sig

Jordägarintressen försöker ändra skogskyddslagen i Brasilien, ett lagförslag har lagts fram av Aldo Ribeiro från Kommunistpartiet, allvarligt eftersom de står Lula nära. Man skall minska på skyddet och alla miljöbrott begångna före 2008 skall preskriberas, vilket bland annat betyder att sådan mark inte längre skall överföras till jordreformen

Här hela texten på portugisiska

sexta-feira, 25/06/2010 A OFENSIVA DO AGRONEGÓCIO CONTRA O POVO BRASILEIRO . O Brasil é alvo de uma ofensiva do grande capital, articulado pelas empresastransnacionais e pelos bancos, dentro de uma aliança com os latifundiárioscapitalistas, que criaram um modelo de organização da agricultura, chamado deagronegócio.
A partir da segunda metade da década de 90 - e mais ainda depois da crise docapitalismo internacional -, grandes corporações internacionais, financiadaspelo capital financeiro, passaram a avançar sobre a agricultura brasileira:terras, água e sementes, produção e industrialização de alimentos e nacomercialização de agrotóxicos.
Nesse processo, o agronegócio tenta impedir o desenvolvimento da pequenaagricultura e da Reforma Agrária e consolidar o seu modelo de produção,baseado na grande propriedade, monocultura, expulsão da mão-de-obra do campocom o uso intensivo de máquinas, devastação ambiental e na utilização emgrande escala de agrotóxicos.

Compra de terras por empresas estrangeiras

Dados do Incra apontam que nos últimos anos foram vendidos pelo menos 4milhões de hectares para pessoas e empresas estrangeiras. Isso prejudica osinteresses do povo brasileiro e debilita a soberania nacional sobre os nossosrecursos naturais. O governo federal demonstrou preocupação com essa ofensiva,até porque as empresas usam subterfúgios para desrespeitar a legislação emvigor. Um diretor da empresa finlandesa de papel e celulose Stora Enso admitiuque criou uma empresa no Brasil para burlar a lei, comprar ilegalmente 46 milhectares na fronteira sul do país e implantar o monocultivo de eucalipto.

Só no setor sucro-alcooleiro, por exemplo, empresas transnacionais jácompraram 30% de todas as usinas com suas fábricas e terras. No entanto, issoainda não aparece nos cadastros do instituto, que apresenta númerossub-estimados. Esperamos que o governo cumpra a sua promessa e aprove o quantoantes a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para impedir a compra deterras por estrangeiros, inclusive com a anulação dos títulos das terras jávendidos.

Arroz transgênico da Bayer

Nas últimas semanas, o agronegócio tenta avançar com seu projeto para aagricultura brasileira em duas frentes: mudanças no Código FlorestalBrasileiro e na liberação do arroz transgênico. Enquanto a flexibilização dalei ambiental viabiliza o desmatamento para a expansão do agronegócio, ostransgênicos passam o controle das sementes dos agricultores para apropriedade privada de cinco empresas transnacionais. Com isso, Bayer, Basf,Monsanto, Cargill e Syngenta criam patentes e impõem os royalties àqueles queproduzem.

Os movimentos camponeses, ambientalistas e entidades de direitos humanostivemos uma vitória importante com a pressão social e política contra aliberação do arroz da Bayer, que retirou a proposta da pauta de votação daComissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), nesta quinta-feira. Essavariedade de arroz, por causa do consumo popular, não está liberada em nenhumpaís do mundo - nem nos Estados Unidos nem na Alemanha (país de origem daBayer). Felizmente, No entanto, foi um recuou momentâneo da transnacional dassuas pretensões e precisamos ficar atentos para acompanhar as suasmovimentações.

A aprovação do arroz transformaria o Brasil em uma cobaia. Os impactos deliberação da transgenia no arroz, que está na mesa dos brasileiros no almoço eno jantar, seriam extremamente negativos. Em primeiro lugar, não há estudosque atestem que não há prejuízos à saúde humana do consumo de transgênicos.

Em segundo lugar, os produtores de arroz tradicional poderão ter suascolheitas contaminadas pelo arroz Liberty Link. Nos Estados Unidos, testescontaminaram pelo menos 7 mil produtores de arroz, que processam a Bayer pelosprejuízos. Com isso, poderíamos ter a conversão de todas as lavourastradicionais de arroz em transgênicas. Além disso, mesmo sem comprar essassementes, os camponeses teriam que pagar royalties à empresa alemã.

Em terceiro lugar, aumentaria a utilização de venenos nas lavouras do nossopaís, que utilizou 1 bilhão de litros no ano passado, ocupando o primeirolugar no ranking mundial. Há pesquisas que demonstram que o glufosinto,utilizado nas pulverizações da variedade desenvolvida pela Bayer, é tóxicopara mamíferos e pode dificultar a atividade do cérebro humano.

O médico Wanderlei Antonio Pignati, doutor em saúde e ambiente, pesquisador daFiocruz e professor da Universidade Federal do Mato Grosso explica que asgrandes indústrias fazem sementes dependentes de agrotóxicos e fertilizantesquímicos porque também são produtoras desses venenos.

O recuo da Bayer representa uma pequena vitória da sociedade brasileira,principalmente porque demonstra que é possível enfrentar e impor derrotas àsempresas transnacionais.

Mudanças no Código Florestal

Em relação ao Código Florestal, a votação do relatório apresentado pelodeputado federal Aldo Rebelo (PCdoB-SP) está prevista para o começo de julho.O texto do projeto de lei beneficia os latifundiários do agronegócio, com aabolição da Reserva Legal para agricultura familiar, a possibilidade decompensação fora da região ou da bacia hidrográfica e a transferência daresponsabilidade de definição da legislação ambiental para os Estados eMunicípios.

Mais preocupante para a Reforma Agrária é a anistia a todos os produtoresrurais que cometeram crimes ambientais até julho de 2008. Áreas que nãocumprem a função social e, de acordo com a Constituição, deveriam serdesapropriadas e destinadas para os trabalhadores rurais sem-terra,continuarão nas mãos dos latifundiários. Ou seja, com a aprovação do novocódigo, o Congresso Nacional modificará a Constituição apenas para atender osinteresses daqueles que monopolizam as terras em nosso país.
Enquanto as empresas do agronegócio comemoram discretamente, os ruralistasestão eufóricos com a possibilidade de legitimar o desmatamento já realizado eabrir a fronteira agrícola sobre as nossas florestas e áreas de preservação. Oque não se esperava mesmo era que os setores mais conservadores encontrassemnesse ponto um apoiador fora do ninho, que mereceu até mesmo elogios dasenadora Kátia Abreu (DEM), que há pouco tempo tentava se cacifar para sercandidata a vice-presidente de José Serra (PSDB). Uma vez que Kátia Abreu,presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e porta-voz do setormais reacionário dos latifundiários, é a principal defensora dessas mudanças,fica evidente quem se beneficiará com as propostas do deputado Aldo Rebelo.

Até agora, muitas vozes se levantaram contra essa proposta, como as igrejas,entidades ambientalistas, parte importante do movimento sindical e movimentospopulares, especialmente a Via Campesina Brasil, que manifestaram repúdio aoprojeto. Um abaixo-assinado colheu milhares de assinaturas para sensibilizar oCongresso, parlamentares progressistas pediram vistas ao relatório e oMinistério do Meio Ambiente se colocou contra as propostas. O próprio governo,cujo o partido político do deputado Aldo Rebelo compõe a base parlamentar,veio a público para criticar o projeto.

Esperamos que a pressão da sociedade consiga evitar a destruição da legislaçãoambiental e a devastação do conceito de função social da propriedade, quedetermina a realização da Reforma Agrária. Em vez de acabar com o CódigoFlorestal, precisamos manter os seus princípios e aperfeiçoá-lo, preservando anatureza em benefício de toda a população e das gerações futuras.

SECRETARIA NACIONAL DO MST