lördag 9 oktober 2010

Golbalt seminarium om Naturbruk i Torsby 6-7 november

Vi bjuder in dig till ett möte i Torsby helgen 6-7 november för en diskussion om landsbygdens produktiva framtid genom ett Naturbruksmanifest. Mötet är tänkt som ett arbetsmöte för att med hjälp av Naturbruksmanifestet samla krafterna för alla i Sverige som önskar bidra till en rättvis och miljöanpassad omställning av jordbruk, skogsbruk och fiske.


Inbjudna är alla som månar om en produktiv landsbygd med naturbruket som grund och en god samverkan mellan land och stad från olika rörelser och partier. Inbjudna internationella gäster från de jordlösas rörelse - MST i Brasilien är Dulcinéia Durães do Rosário som arbetar med ekologisk odling i delstaten Bahia och Luiz Schons från den ekologiska skolan i Parana. För initiativet till diskussion om ett Naturbruksmanifest ansvarar MJV. För MST-besöket och kulturinslag Vänsterpartiet i Torsby.

Mötet har olika inslag med både kultur, diskussioner och tid för att träffa varandra. Vi har redan mött ett brett intresse från brukarorganisationer, miljörörelser och solidaritetsorganisationer. Alla inbjuds att delta i diskussionen om Naturbruksmanifestet redan i förväg. Inledare till diskussionen bjuds in från olika håll. Eftersom detta är ett nytt initiativ med förhoppning om att förena en bred växande rörelse kommer upplägget av programmet att växa fram med öppenhet för deltagarnas önskemål. Vi vet redan nu att de är kvalificerade.

Vi lägger upp tidsschemat med utgångspunkt i tågtiderna på Frykensbanan. Kommer man på lördagen den 6 anländer man då rimligen 13.13, Mötet avslutas sedan i tid till avresa söndagen den 7 kl 15.13. Eftersom vi då får en begränsad tid att träffas önskar vi därför att så många som möjligt kommer redan fredagskvällen då ett tåg anländer 18.45

Vi kommer att hålla till i Heidruns Bok- & Bildcafé. För de ekonomiskt mest behövande ordnar vi gratis övernattning på madrasser på golvet. Deltagande i mötet är kostnadsfritt.

Finansiering av de olika delarna av mötet i Torsby sker med medel dels från MJV och dels VIF.

Anmälan till Lennart Kjörling leonardo@leonardo.st

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar