onsdag 5 oktober 2011

Medvind för de sociala rörelserna i Brasilien

De sociala rörelserna i Brasilien har medvind. Ett bevis på detta är framgångarna för småbrukarrörelserna i Via Campesina, som i augusti höll ett ockupationsläger i huvudstaden Brasilia, samtidigt som de mobiliserade cirka 50 000 familjer i olika aktioner över hela landet för att visa behovet av en jordreform.

- Genom mobiliseringen lyckades de synliggöra en situation som regeringen och president Dilma inte kände till, säger Fransisco Antonio Pereria, en av företrädarna för MST – de jordlösas rörelse – som deltog i aktionerna.

Mobiliseringen tvingade regeringen att lyssna på de sociala rörelserna och därmed sattes jordreformen på dagordningen. Huvudorsaken till rörelsernas framgångar, anser Fransisco Antonio, var just det sociala trycket bakom deras krav.

Lula-regeringen, som hade ett starkt stöd från de sociala rörelserna, förlorade chansen att genomföra jordreformen – ett historiskt arv som inte heller tidigare regeringar levt upp till.

- Vi organiserade många ockupationsläger under den tidigare högerregeringen och dessa ockupationsläger mångdubblades under Lula-regeringen. Men regeringen lyckades inte genomföra jordreformen och det var en stor förlust.

Regerigen skrev inte heller på det nya *produktivitetsindex som de sociala rörelserna krävde – även detta ett historiskt arv.

"Regeringen reagerar på socialt tryck"

Nu, under den senaste kampanjen – Via Campesinas Nationella Kampmånad – lyckades organisationen mobilisera fler än 50 000 familjer i hela Brasilien.

- Vi sammanslöts i det nationella ockupationslägret i Brasília som hade cirka fyratusen deltagare.

Mobiliseringen gjorde att även president Dilma fick upp ögonen för jordereformsfrågan, Dilma som tidigare bara lyssnat på sina ministrarn och sin närmsta krets.

- Med vårt ockupationsläger lyckades vi göra de sociala rörelsernas röst hörd. Regeringen insåg att de sociala rörelserna inte kommer att vänta passivt. Det var en viktig aktion framföralt eftersom vi satte jordreformen på dagordningen.

- Nu har vi sett hur Dilmas regering reagerar på socialt tryck. Till exempel så hade inte en krona avsatts till jordreformen under denna budgetperiod. Men genom vår mobilisering lyckades vi får regeringen att frigöra mer än 1,5 miljarder kronor för bosättningarna. Förutom detta lyckades vi även få regeringen att ta fram en handlingsplan för att bosätta de familjer som lever i ockupationsläger.

Resultatet ses som en historisk seger för de sociala rörelserna i Brasilien. En seger som deras fiender, den mäktiga jordbruksnäringen och de borgerliga medierna, inte hade förväntat sig. Förutom att erhålla 1,5 miljarder tvingade de sociala rörelserna regeringen att utarbeta en handlingsplan för att bosätta de 156 000 familjer som enligt det Nationella Jordreformsinstitutet (INCRA) bor i ockupationsläger över hela landet.

Fortsatt press från sociala rörelser

En viktig faktor de positiva resultaten av mobiliseringen var att man lyckades ena arbetarklassen.

- Under vår kampanj i Brasilia sammanslöt sig sociala rörelser och fackföreningarna och krävande jordreformen gemensamt. Det var viktigt, eftersom det inte skett på länge. En annan faktor var vår roll i samhället. Samhället stödde oss. När vi gjorde våra marscher i Brasilia var stödet från människorna påtagligt.

Aktionerna som genomfördes i delstaterna var ett annat viktigt inslag.

- Vi genomför aktioner i nästan alla delstater där MST finns organiserade. 24 stycken. Just enheten kring hela kampmånaden var avgörande för resultatet.

Utöver resurserna man lyckades frigöra för *exproprieringen av mark, lyckades rörelsen också öka stödet för att rusta upp industrialiseringsprocessen i bosättningarna, för att stödja arbeta med läskunnighets program hos jordlösa och för att skapa federala institut för utbildning, vetenskap och teknik (IFETs), med mera.

- Men trots att dessa beslut redan håller på att genomföras, kommer de bara vara effektiva om det finns ett fortsatt starkt tryck från de sociala rörelserna. Därför kommer inte MST att stå till. Vi håller redan på att organisera framtida aktioner, tills att alla dessa löften verkningen tillämpats i praktiken.

Från om med nu, tror Antonio Pereria, måste de sociala rörelserna mobilisera allt större aktioner med stort stöd i samhället om de vill nå framgångar.

- För endast enade är vi tillräckligt starka.
Text: Max da Rocha, Latinameirkagrupperna
Foto: MSTs bildarkiv

--------------------------------------------

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar