torsdag 31 januari 2013

MST-ledaren Cicero Guedes dödad i Rio


MST-ledare dödad i Rio. Cicero Guedes sköts ihjäl i lördags när han cyklade hem. Under en länk till MST:s berättelse och efter det BBC:s berättelse på engelska

Lennart

http://www.mst.org.br/content/cicero-guedes-coordenador-da-ocupacao-na-usina-cambahyba-e-assassinado-no-rio

Brazil landless leader Cicero Guedes shot dead in Rio

Landless activist held in Brazil
A leader of the landless movement in Brazil, Cicero Guedes, has been killed in Rio de Janeiro state.

Mr Guedes, 43, was shot dead on Saturday as he was cycling home.

He was killed near a former sugar plant which members of the landless movement, or MST, have occupied.

Non-governmental organisations say the number of landless activists killed over the past years has fallen but that the number of death threats issued against them has almost tripled.

Legal battle

The MST campaigns for land reform and the rights of landless workers and is considered the best organised social movement in Brazil.

MST activists said Mr Guedes, a sugar-cane cutter, had led the occupation of the Usina Cambahyba sugar plant in Campos, 285km (180 miles) north-east of Rio de Janeiro.

The sugar plant has been at the centre of a long-running legal battle between the landless and the heirs of its deceased owner.

A judge ruled last year that the plant and its surrounding land totalling about 3,500 hectares (8,600 acres) was "unproductive" and should be expropriated.

The heirs are appealing against the decision.

The MST, who had occupied the land for six years before being moved by police in 2006, staged a second occupation in November in an attempt to pressure the courts into speeding up their decision.

The Catholic Church's Pastoral Land Commission (CPT) says conflicts over land in Brazil have risen and the number of activists threatened has jumped from 125 to 347 between 2010 and 2011.


--
Lennart Kjörling
Helgagatan 36E
118 58 Stockholm
08-640 0618
0708-927 034
www.leonardo.st

onsdag 30 januari 2013

Inbjudan till Naturbrukskonferens


Naturbrukskonferensen på Kinnekulle
5 – 7 april 2013
Sverige och världen behöver en livskraftig landsbygd där människor har makten att ta tillvara på naturens förutsättningar på ett hållbart sätt. Ett samarbete mellan land och stad behövs för en rättvis omställning av samhället. Den gemensamma välfärden och miljövärden måste ställas före vinstintressen. Därför välkomnas inför valet 2014 alla intresserade till den fjärde Naturbrukskonferensen i Kinnekulle 5 – 7 april 2013.

På naturbrukskonferenserna samlas människor och rörelser från olika delar av landet som engagerar sig för skogsbruket, jordbruket, maten och landsbygdens framtid. Det har gjorts sedan 2010 genom konferenser i Ransby i Värmland, Ramsele i Ångermanland och Ockelbo i Gästrikland. Detta för att utbyta erfarenheter och samarbeta för en samhällsförändring. Ett samarbete som bärs fram både av en tilltro att skapa förändringar tillsammans, stärka naturbrukets och landsbygdens ekonomiska ställning och ändra den landsbygdsfientliga politiken.

På Kinnekulle kommer både frågor om praktiska metoder, ekonomiska och politiska former för samhällsförändring tas upp med studiebesök och många kulturella uttryck. Programmet växer fram på initiativ av lokala krafter och aktiva intresserade av naturbruk och landsbygdens framtid.

Hur kan vi skydda skogen och ersätta kalhyggen med kontinuitetsskogsbruk från norr till söder? Jord- och skogsbruket behöver ställas om så att nya bönder etablera ekonomiskt lönsamma och miljömässigt hållbara företag! Rädda kustfisket! Hur kan vi odla på landet och i staden? Konsumenter och producenter måste enas och samarbeta mot industrimaten! Vi vill samla människor i glesbygd och stad mot centraliseringspolitiken! Detta är några av de ämnen vi vill ta upp.

Praktisk information
Vi börjar fredag den 5 april med drop-in från kl 11, och den första programpunkten börjar kl 12. Mötet avslutas kl 14 på söndag. För tågtider till Hällekis kolla www.resplus.se eller www.sj.se.
Deltagande kostar 350 kr; Då ingår mat. Boende försöker vi ordna så att golvplats kommer att finnas. För dem som så önskar finns det vandrarhem av god standard inom konferensområdet.

Vi håller på att jobba med förberedelserna, och långt ifrån allt är spikat. Gå in på www.naturbrukskonferensen.se för den senaste informationen! Ett
anmälningsformulär kommer att läggas ut där snart.

Väl mött,
Arrangörsgruppen för Naturbrukskonferensen 2013
--
Naturbrukskonferensen 2013 - Kinnekulle
För hållbart naturbruk, ekologiskt, ekonomiskt och socialt
Stödjande organisationer: Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen Götene, Studiefrämjandet,
MST Stödgrupp

fredag 25 januari 2013

Rättvis omställning


Öppet brev

Miljö och Solidaritet 2013

Vi vill med detta öppna brev uppmana alla folkrörelser och engagerade
aktiva till att stärka en gemensam politik med internationell
solidaritet som grund. Vi ser det som viktigt att samtidigt motverka
storföretagens makt och arbeta för en rättvis omställning av
samhället. Vi vill börja ekonomisk och politisk förändring här och nu
för en socialt rättvis omställning av gemensam välfärd, jordbruk,
skogsbruk, bostadsbyggande, industri, energiförsörjning, transporter
och inom andra samhällsområden.

Samtidigt vill vi delta i motstånd mot falska lösningar som följer av
storföretagens makt över samhällsutvecklingen och en alltmer
auktoritär stat. Det leder till att kortsiktiga vinstintressen sätts
före alla andra värden genom att natur och gemensam välfärd görs till
handelsvara och vinsterna privatiseras medan förlusterna socialiseras.

Folkrörelser behöver samarbeta för ekonomiska och politiska
förändringar som stärker förvaltarskap och demokratiskt deltagande i
solidaritet med kommande generationer. Vi uppmanar till att år 2013
blir ett år då detta samarbete mellan folkrörelser och alla
intresserade stärks lokalt, nationellt och internationellt.

Delta i nya internationella möjligheter 2013

Internationellt växer nu också liknande intresse fram. En gemensam
mobilisering planeras över hela Europa i samband med EU toppmöte i
mars för social rättvisa mot åtstramningspolitiken med krav på
ekologisk omställning.  I början av mars hålls ett nordiskt möte om
rättvis omställning i Helsingör. I slutet av mars hålls ett
Världssocialt Forum i Tunis. I början av maj ett socialt och
miljöforum i Wien på temat periferins uppror och i juni hålls
Altersummit för Europas alla folkrörelser i Aten.

Vi uppmanar folkrörelser och aktiva att öka det svenska deltagandet i
dessa mobiliseringar och möten.  Vi hoppas särskilt att kampen mot att
göra offentlig sektor och naturen till handelsvara och planer och krav
på en rättvis omställning blir ett viktigt tema i mobiliseringar och
seminarier på de internationella mötena under våren. Vi hoppas att
våra systerorganisationer i Jordens Vänner, Via Campesina och Attac
också ser detta som en möjlighet att bidra till samarbete mellan
folkrörelser för ekonomisk och politisk förändring.


Ellie Cijvat, Jordens Vänner

Torgny Östling, NOrdbruK

Gunilla Andersson, Attac


Aktionsdag och möten i Sverige, Norden och internationellt under våren
2013 där demokrati-, sociala och miljö- och rättvisefrågor kan knytas
samman:

2-3 februari, Stockholm, Välfärdskonferensen,
Nationell välfärdskonferens med fokus på jämlikhet och hållbarhet,
Arrangörer: Nätverket för Gemensam Välfärd och ABF Stockholm,
http://gemensamvalfard.se/events/57/valfard-och-framtid-valfardskonferens-2-3-februari-2013

6-8 mars, Helsingør,
Nordisk seminar om omstilling til et bæredygtigt samfund
med stöd av Nordiska Sommeruniversitet och Velux-fonden

Mars, Europeisk aktionsdag
i anslutning till EU-toppmöte (EU-toppmötets datum har flyttats, möte
om aktionsdagen hålls 26.1) -
Huvudslogan Vår demokrati mot deras åtstramning, andra krav mot
finansmarknadernas makt och för ekologisk omställning.
Initiativ till aktionsdagen togs på mötet Firenze 10+10, för mer
information om detta möte 10 år efter European Social Forum i Florens
se: http://www.firenze1010.eu

26-30 mars, Tunis, World Social Forum, Tunis, http://www.fsm2013.org/en

2-5 maj, Wien,
Central and Eastern European Social and Environmental Forum - Revolts
in the Periphery,
Ingen hemsida ännu, nästa förberedelsemöte i Budapest 2 February.

7-9 juni, Aten,
Altersummit, Folkrörelsemöte mot Europeisk åtstramningspolitik för
demokrati och sociala och ekologiska framsteg.
Datum står ännu inte på officiella hemsidan
http://www.altersummit.eu/, men har stått i epost och på
http://transform-network.net/fr/blog/blog-2012/news/detail/Blog/the-ambition-of-the-alter-summit.html

26-30 juni Lindsberg, Global rättvisa sommarläger om demokrati,
rättvisa, klimat, gruvboom, mat och förnybar energi. Hur kan vi ställa
om Sverige och världen? www.globalrattvisa.nu

tisdag 1 januari 2013

MSTs avskedshälsning till Niemeyer


 Niemeyer, the MST is Immensely Proud to Have Been Your Friend and Comrade

Niemeyer was a sage, a comrade, and a communist!

The Brazilian people and all of humanity have lost one of their best friends who lived through the twentieth century.

Niemeyer was more than an architect: he was a lover of life and a tireless defender of equality for all human beings.

He was a communist not merely according to doctrine; he believed that all human beings are equal, and that we all deserve to have the same access to the means of subsistence.

And so he was, above all else, a comrade to us all!

He disdained the material wealth that the Brazilian ruling class so idolizes and exploits millions to accumulate more and more.

He defended and practiced humane values -- above all, that of solidarity against injustice of any kind.

The Movement is immensely proud to have been his friend and comrade, and to have received his help.

His shall ever be for us an exemplary life.

Oscar, our great friend, from now on you will be with us in your works and in our memory!

The National Board of the MST