fredag 25 januari 2013

Rättvis omställning


Öppet brev

Miljö och Solidaritet 2013

Vi vill med detta öppna brev uppmana alla folkrörelser och engagerade
aktiva till att stärka en gemensam politik med internationell
solidaritet som grund. Vi ser det som viktigt att samtidigt motverka
storföretagens makt och arbeta för en rättvis omställning av
samhället. Vi vill börja ekonomisk och politisk förändring här och nu
för en socialt rättvis omställning av gemensam välfärd, jordbruk,
skogsbruk, bostadsbyggande, industri, energiförsörjning, transporter
och inom andra samhällsområden.

Samtidigt vill vi delta i motstånd mot falska lösningar som följer av
storföretagens makt över samhällsutvecklingen och en alltmer
auktoritär stat. Det leder till att kortsiktiga vinstintressen sätts
före alla andra värden genom att natur och gemensam välfärd görs till
handelsvara och vinsterna privatiseras medan förlusterna socialiseras.

Folkrörelser behöver samarbeta för ekonomiska och politiska
förändringar som stärker förvaltarskap och demokratiskt deltagande i
solidaritet med kommande generationer. Vi uppmanar till att år 2013
blir ett år då detta samarbete mellan folkrörelser och alla
intresserade stärks lokalt, nationellt och internationellt.

Delta i nya internationella möjligheter 2013

Internationellt växer nu också liknande intresse fram. En gemensam
mobilisering planeras över hela Europa i samband med EU toppmöte i
mars för social rättvisa mot åtstramningspolitiken med krav på
ekologisk omställning.  I början av mars hålls ett nordiskt möte om
rättvis omställning i Helsingör. I slutet av mars hålls ett
Världssocialt Forum i Tunis. I början av maj ett socialt och
miljöforum i Wien på temat periferins uppror och i juni hålls
Altersummit för Europas alla folkrörelser i Aten.

Vi uppmanar folkrörelser och aktiva att öka det svenska deltagandet i
dessa mobiliseringar och möten.  Vi hoppas särskilt att kampen mot att
göra offentlig sektor och naturen till handelsvara och planer och krav
på en rättvis omställning blir ett viktigt tema i mobiliseringar och
seminarier på de internationella mötena under våren. Vi hoppas att
våra systerorganisationer i Jordens Vänner, Via Campesina och Attac
också ser detta som en möjlighet att bidra till samarbete mellan
folkrörelser för ekonomisk och politisk förändring.


Ellie Cijvat, Jordens Vänner

Torgny Östling, NOrdbruK

Gunilla Andersson, Attac


Aktionsdag och möten i Sverige, Norden och internationellt under våren
2013 där demokrati-, sociala och miljö- och rättvisefrågor kan knytas
samman:

2-3 februari, Stockholm, Välfärdskonferensen,
Nationell välfärdskonferens med fokus på jämlikhet och hållbarhet,
Arrangörer: Nätverket för Gemensam Välfärd och ABF Stockholm,
http://gemensamvalfard.se/events/57/valfard-och-framtid-valfardskonferens-2-3-februari-2013

6-8 mars, Helsingør,
Nordisk seminar om omstilling til et bæredygtigt samfund
med stöd av Nordiska Sommeruniversitet och Velux-fonden

Mars, Europeisk aktionsdag
i anslutning till EU-toppmöte (EU-toppmötets datum har flyttats, möte
om aktionsdagen hålls 26.1) -
Huvudslogan Vår demokrati mot deras åtstramning, andra krav mot
finansmarknadernas makt och för ekologisk omställning.
Initiativ till aktionsdagen togs på mötet Firenze 10+10, för mer
information om detta möte 10 år efter European Social Forum i Florens
se: http://www.firenze1010.eu

26-30 mars, Tunis, World Social Forum, Tunis, http://www.fsm2013.org/en

2-5 maj, Wien,
Central and Eastern European Social and Environmental Forum - Revolts
in the Periphery,
Ingen hemsida ännu, nästa förberedelsemöte i Budapest 2 February.

7-9 juni, Aten,
Altersummit, Folkrörelsemöte mot Europeisk åtstramningspolitik för
demokrati och sociala och ekologiska framsteg.
Datum står ännu inte på officiella hemsidan
http://www.altersummit.eu/, men har stått i epost och på
http://transform-network.net/fr/blog/blog-2012/news/detail/Blog/the-ambition-of-the-alter-summit.html

26-30 juni Lindsberg, Global rättvisa sommarläger om demokrati,
rättvisa, klimat, gruvboom, mat och förnybar energi. Hur kan vi ställa
om Sverige och världen? www.globalrattvisa.nu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar