tisdag 18 februari 2014

Anteckningar från vängruppsmötet på MST:s nationella skola

Roberto Baggio berättade om det politiska läget:
Under Dilma vissa små framsteg, viss utveckling av bosättningarna. Hon ser Brasilien som ett företag som skall utvecklas. Skillnad mot Lula som var mer politisk, diskuterade mycket med massorna. Inga framsteg i antalet bosättningar. Dilma kylig byråkrat, liten kontakt med folket. Under tre år har MST letat efter en väg framåt. Förberedelserna för kongressen under två år. Man har diskuterat hur man skall ha en relation och vilken taktik skall man ha gentemot regeringem. Kongressen var en viktig möjlighet när det var så många jordlösa i Brasilia. MST har sökt en dialog med regringen, men regeringen har alltid skjutit på alla möten.
Onsdagens demonstration framgångsrik, med 15 000 på gatorna och det blev inga stora bråk, trots polisen agerande. Den brasilianska staten är alltid mycket hårdför. Tanken var att gå så långt som möjligt, utan att gå in i regeringspalatset. Det var därfär man rev stängslet framför byggnaden och framför domstolen, men inte gick längre. Vi visade vår styrka och vår disciplin. Det slutade med att vi fick träffa Dilma nästa dag, första gången vi träffade henne, en stor framgång. Vi kunde träffa henne med högburet huvud.
På torsdagen under den politiska akten kunde vi sedan samla en stur grupp som stödjer oss, rörelser, från regeringen, kyrkor, politiska partier och andra. Det var en slags motmakt, mycket positivt.
Framtiden. Vi vet nu vilka som är våra strategiska fiender, vi skall inte slösa krafter på andra. Vår viktigaste uppgift framöver, att försvaga det block som stödjer agrobusiness, ett klassintresse. Blocket består av agrobusiness, staten och regeringen. Vi måste agera mot det enorma jordinnehavet och se till att staten inte använder sin våldsapparat mot oss.
Annan uppgift, hur kan vi förstärka Via Campesina, hur kan vi arbeta bättre gemensamt. Under VM, hur kan vi få folket med os?. Vi skall arbeta för en konstituerande församling som arbetar för en ny konstitution, en reform av det politiska och av der juridiska systemet, med ökat folkligt deltagande.

João Paulo Rodrigues berättade om förhållandet till regeringen
Det finns mycket förvirring kring vad MST är politiskt. Vi är ingen fackförening, inget parti. Vi är en social rörelse, men vi förhandlar med regeringen, vi är en folklig rörelse som samlar folket men också en politisk rörelse. Ett parti kan besätmma sig att vara för eller emot regeringen. Det kan inte vi, vi måste förhandla. Men vi har en autonomi gentemot regeringen.
Vi är nu inne i en period där vi försöker samla ihop olika krafter, det har inte skett någon kraftig förändring av maktrelationerna, vi försöker därför samla krafterför att förstärka den folkliga kraften.
Vi måste lösa folkets konkreta problem som hälsovård, skola, jord osv
MST har ungefär en miljon aktiva medlemmar, vi måste förstärka vår rörelse, vi har 1 miljon ha,
Den brasilianska staten är kapitalistisk där agrobusiness och de stora multinationella företagen dominerar. Av 500 i kongressen säger 240 sig tillhöra jordägargruppen, sex säger sig stödja MST och 120 är progressiva
Regeringsmodeller i Brasilien
Nyliberal, minimistat – Högern (Regeringen FHC) (30-35) Procent i valen
Neo Desenvolvimentista (Tillväxt, ökad konsumtion, minimilön, sociala projekt) har ett starkt röststöd – PT + stora delar av kapitalet
Folkligt projekt, en taktisk allians av MST för att gå framåt. Ingen styrka i parlamentet – Rörelser/kyrkor/vänsteraktivister
Socialism nu – Partier (som PSTU, PsoL) aktivister.
MST försöker samla de tre sista, men har en autonomi mot ND. Däremot kan det sitta med MST vänner i regeringen. ND har en stark bas, det går inte att bryta med dem. Fienden är inte dessa. Utan högern.
Kamp viktigt för att visa att det finns ett alternativ till ND. Det är också en pedagogisk process som ökar medvetandet. Det är också viktigt att skapa sprickor i ND. Till exempel om man arbetar för en skola på landet.
Tydliga krav mot regeringen
1 Jord, Under Dilma 2013, 4000 familjer bosatta, det finns 90 000 i i läger. PT hade lovat att 100 000 familjer skulle bosättas.
2 Utveckling av bosättningar, lyckats lite med ljus i bosättningar, försäljning av produkter.
3 Utbildning, alfabetiseringen har avstannat. Universiteten har man fått ökad tillgång till
4 Politik, Jordbrukgifter, skoglagen, genmodifierade, där har man förlorat
Vi har relationer med partier i och utanför regringen
Agrobusiness har hegemoni i regeringen de har tillgång till 120 miljarder real i krediter från regeringen. Familjejordbruket får 22 miljarder, MST 900 miljoner av dessa.

Slutligen en redogörelse kring MSTs internationella relationer, olika faser
1984-1989, kunskapssökande, lärande, mycket LA, mycket hjälp av den progressiva kyrkan
1989-1994, Articulacão, skapa allianser, främst i LA, kontinentala aktioner, Via Campesina bildades i Bryssel 1993
1994 – 2005 Konsilidering av kontakterna, 1996 kom idéen att skapa stödgrupper, Salgados bilder, WSF, stöd till nationella skolan
2005 -  Expansion, breddning, nio strategiska områden
1 Bilaterala kontakter med olika länder
2 Via Campesina/CLOC
3 Internationella biståndsorganisationer
4 Stödgrupper
5 Progressiva regeringar
6 De sociala rörelsernas ALBA –Initierades 2005, slutfördes maj 2013
7 Internationella brigader (Haiti, Cuba (studier medicin osv), Venezuela, Paraguay, Mozambique, Guatemala. Tillfälliga: Öst-Timor, Palestina, Honduras, Bolivia, Ecuador
8 Politisk skolning bla genom Nationella skolan och andra skolor runt LA. Försök att skapa nätverk av skolor, exvis för jordbruk. IALA, EALA Den latinamerikanska skolan i Paraná, Paulo Freire i Venezuela, Guarani i Paraguay, Amazonica i brasilianska Amazonas, Andino, Centralamerika i Nicaragua, Haiti 2014.
9 Intellektuella

Lärdomar, det gäller att alla i MST deltar i detta. Det gäller att vara ödmjuk, lära sig och förstå. Varje land måste skapa sin egen tradition. MST får dela med sig av sina kunskaper och sina brister. Ta emot alla organisationer inom MST så att de lär känna oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar