söndag 2 mars 2014

MST:s syn på olika typer av jordreform

Neuri gjorde under vängruppsträffen på den nationella skolan en genomgång av hur MST ser på jordreformen som var intressant

Han talade först om den klassiska jordreformen som var aktuell för MST 1984-1995. Den genomförs inom ramen för en urban-industriell utveckling. Det gäller att fördela om improduktiv jord för att producera mera livsmedel och framförallt råvaror för marknaden. Staten stöttar och fienden är de enorma gammalmodiga gårdarna, latifundios. Fokus är vinst och marknad

Det är en begränsad modell och delar av vänstern menar att man istället skall arbeta för en socialistisk jordreform där egendomen är social och det är solidariska och humanistiska värden som gäller.

MST menar att det inte går för att maktförhållanden är som de är idag. Men talar nu istället om en folklig jordreform (Reforma agraria popular) temat för kongressen. Den är kritisk mot den nuvarande jordbruksmodellen, man talar om kooperativ, matsuveränitet, miljöaspekter, fröernas betydelse, kampen mot växtgifter osv. Motståndaren är agrobusiness. Tanken är att man på detta sätt kan stärka de folkliga krafterna för att sedan gå vidare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar