lördag 15 februari 2014

Slut från Brasilia, nu blir det vängruppsmöte på MST:s nationella skola

Kongressen slut, dags för några intryck. Det är trevligt att vara på kongress, det händer så mycket, det finns så många olika människor att träffa. Det som kändes nytt var den stora marknaden där MST:s olika regioner sålde sina produkter. Det börjar bli alltmer avancerat, det märks att det finns små industrier som producerar det mesta i förpackningar som kunde användas i en vanlig matvaruaffär. Utrustningen de hade med sig i form av kylutrustning och maskiner pekade också på samma utveckling.

Vi märkte också en standardhöjning i hur folk klär sig och vilka saker de har med sig, nästan alla hade en mobil och det filmades vilt under varje mistica. Även dessa var alltmer avancerade, det var hela teaterföreställningar med flygplan som kom susande på linor spända från taket. Även musiken som framfördes  var bättre, högre kvalité. Allra sist, de bussar delegaterna kom i var inte längre dessa skraltiga vrak hopsatta med plastic padding utan fina sängbussar. Det pågår alltså en kvalitativ utveckling om än inte en kvantitativ. Siffran på familjer i bosättningar 350 000 är samma om inte lägre än tidigare och i läger finns 90 000, lägre än tidigare. Förklaringen är två, dels har folk fått det lite bättre, dels är regeringen mycket långsam i att dela ut jord, 30 000 under Dilmas tre år om jag minns rätt. Ett skäl är att hela statsapparaten verkar vara ovillig och att motståndet i kongressen är stort. Ett annat är att Dilma troligen hellre vill satsa på agrobusiness även om den just nu inte växer.

Tyvärr hörde jag inte så mycket nytt från MST om framtiden, inga nya djärva idéer. De är tillbakapressade. Det enda positiva var Stedilés ord om att det börjar formera sig en allians inom vänstern och fackföreningsrörelsen över de olika ideologiska gränserna


Pertti från Sverige, João Paulo från Brasilien och Lennart från Sverige 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar