lördag 16 september 2017

Lanseringen av boken i Stockholm 5/10:

TRANSFORMAÇÃO DAS 
RELAÇÕES HUMANAS E COOPERAÇÃO

(FÖRÄNDRING AV MÄNSKLIGA RELATIONER OCH SAMARBETE)

Pertti Simula


Stockholm, torsdag 5/10 kl 18
ABF-huset, Brantingrummet, Sveavägen 41
 

  • Förändring av konkurrenssamhället mot jämlikhet och solidaritet

  • Solidarisk människosyn

  • Verktyg för att värdesätta människan och gemenskapen


Che Guevara sade: “Revolutionen blir verklig när dess värdegrund visar sig i människors vardagliga handlingssätt.”

Pertti Simula, Fil. M. (Helsingfors Universitet), psykoanalytiker, har arbetat 40 år i Brasilien, Sverige och Finland.

I partnerskap: Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (BR), Fonden Mundukide (ES), Universidade Federal de Fronteira do Sul (BR) och Conscientia institutet (SE)

För att köpa: livraria@expressaopopular.com.br
För information: conscientia.se, info@conscientia

Pertti Simula, har under 28 år samarbetat med MST i Brasilien, lanserar sin nya bok ”Transformaçao das relaçoes humanas e cooperaçao” eller ”Förändring av mänskliga relationer och samarbete” på ABF –husetBrantingsalen Sveavägen 41, Torsdagen 5/10 kl 18. Föredraget är på svenska.

MST har ju numera en mångårig historia med att driva egna skolor och arbetskooperativ, med den problematik som det ofta medför i skolvärlden och i arbetslivet. Problemet enligt bokens författare, uppstår när man kopierar de metoder och hierarkier och den individualism som råder i det kapitalistiska samhället utanför. Man kan inte förvänta sig att komma undan de problem som hierarkiska strukturer skapar när man överför samma system till MST:s egna skolor och arbetsplatser.

”I det samhälle vi lever i utbildas vi för konkurrens, krav och betygsätts… vi behöver en väg till befrielse. Detta kräver att man skapar och praktiserar ett socialistiskt koncept… och nya metoder för mänskliga relationer som bygger på ovillkorlig respekt för individen. På så sätt kan vi bidra, nerifrån och uppåt, till att förverkliga en revolution mot maktstrukturerna, vilket leder till ett värdigt liv för alla.”

I boken diskuteras behovet av platta strukturer, direkt deltagande kring viktiga beslut, nya umgängesformer, utbildning och ledarskap för att ta fram det bästa i oss, våra mänskliga rikedomar. Det kräver en ny kultur av samarbete och solidaritet för att förverkliga oss själva, med nya värderingar för ett nytt socialistiskt samhällsbygge.

Efter många års träget arbete inom MST har Pertti Simula lyckats få gehör för sina alternativa förslag och Consientiametoden. Detta har krävt sann finsk sisu och tålamod inför sakernas tillstånd och det faktum att förändring i grunden tar tid.

Pertti Simula, Fil. M. (Helsingfors Universitet), psykoanalytiker, har arbetat 40 år i Brasilien, Sverige och Finland och utgivit sex böcker varav denna är den första i Brasilien.

1 kommentar:

  1. Hej Lennart, det var fint översatt, jag är tacksam för ditt engagemang!

    SvaraRadera