tisdag 18 december 2012

MST och Politiken


Fabya Reis var under många år ansvarig på MST:s sekretariat i Bahia. Nu har hon doktorerat med en avhandling om MST och politiken. Förut var MST hårda motståndare till att ledarna i rörelsen skulle kandidera politiskt. Det är nu ändrat och det började i Bahia. I senaste kommunvalet avgick nästan hela delstatsstyrelsen för att kandidera till olika poster.
Fabya menar att rörelsen nu kommit fram till att det inte räcker med ockupationer, undervisning oc aktioner. Det krävs också att man deltar i politiken. Hon menar att detta inte inneburit att MST låtit sig koopeteras eller att aktionerna blivit färre Däremot understryker hon att det är viktigt att bibehålla en balans, parlamentariker måste underordna sig rörelsen och inte agera för mycket enligt eget huvud
Lennart

Härunder lite nyheter på engelska, hela sidan med länkar till längre artiklar finns på https://app.e2ma.net/app/view:CampaignPublic/id:1408148.12978221073/rid:9052bdbc3ed796a9f6ff754870a1cb6f

In this year end newsletter, we bring you three recent interviews from leaders of the Movimento Sem Terra. These leaders highlight the current state of the struggle of land democratization and reform. Under the Lula and Dilma governments, agrarian reform has ground to a near halt. These interviews provide the context for what is happening in Brazil today.


Stdile Rebukes the Dilma Government's Agrarian Reform Program

Joo Pedro Stdile, a founder and coordinator of the MST estimates that the current moment is an ebb of the popular movement. Stedile analyzes how the movement got to this point and his view of what needs to be done.

Land Democratization Not Acted Upon (by current government)

In an interview, Marina dos Santos, a member of the MST's National Coordination, discuss how Agrarian Reform came to a stop in 2012 and there were few investments by the government in production, in family farmers and in the settlements. Agrarian Reform is paralyzed because of the development model in question in Brazil today, agribusiness. This is the analysis of Marina dos Santos, of the National Coordination of the MST.


Court Goes on the Offensive Against Agrarian Reform, states Gilmar Mauro

According to Gilmar Mauro, a member of the MST national leadership, We are facing this very big offensive by the court in relation to the settlement areas. The Brazilian state, agribusiness, the state and federal governments are working together to prevent the advance of agrarian reform.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar