tisdag 12 maj 2015

Gå på MST:s skola, sök

Två praktikplatser hos MST (de jordlösas rörelse) i Brasilien

Latinamerikagrupperna kommer skicka två aktivister till en praktik med fokus på politisk teori och organisering, samordnad av MST - de jordlösas rörelse i Brasilien. Kursen samlar cirka 120 aktivister från systemkritiska sociala rörelser från hela Latinamerika. Praktiken påbörjas med introduktion i Sverige 15-28 juni.

Uppgifter:
  • Delta vid MST:s ledarskapsskola 29 augusti – 30 november 2015 i Brasilien och bidra med perspektiv från en europeisk kontext. Planerade aktiviteter från ca. 07.00 – 19.00 sju dagar i veckan.
  • Samla relevant material från ledarskapsskolan för att kunna dela med Latinamerikagrupperna efter skolans slut.
  • Utvärdera praktiktiden på ledarskapsskolan
  • Löpande dokumentera och sedan strukturera idéer och tips som skolan ger upphov till, som kan vara relevant/intressant för Latinamerikagrupperna
  • Överlämna strukturerad dokumentation till handledare i Sverige för vidare användning inom Latinamerikagrupperna
  • Förbereda utåtriktad presentation av tiden på ledarskapsskolan och presentera denna för aktiva inom Latinamerikagrupperna.


Vem är du?
Latinamerikagrupperna arbetar för att förändra de strukturer som leder till fattigdom och utanförskap. Vi söker dig som vill vara del av det arbetet, och som vill hjälpa till att sprida vårt budskap till fler.
                             
Du har vana vid föreningsarbete, gärna ideellt, och har intresse för frågor som rör globala rättvisefrågor. Du har mycket god kunskap i spanska eller portugisiska. Det är meriterande med erfarenhet av Latinamerikagrupperna, liksom egen erfarenhet av vistelse i Latinamerika.

Latinamerikagrupperna arbetar för en mångfald på arbetsplatsen.

Praktiken består av tre delar:
• Praktik på Latinamerikagruppernas kontor i Stockholm
(15 – 29 juni 2015. Detta inkluderar att vara med på ett sommarläger på Gotland med fokus på klimat och handelsavtal 25-28 juni.
• Praktik på Latinamerikagruppernas kontor i Quito (Ecuador)
(ca. 29 juli – 28 augusti 2015).
• Delta i ledarskapskolan hos Latinamerikagruppernas
samarbetsorganisation MST i Brasilien
(29 augusti – 30 november 2015)
• Praktik på Latinamerikagruppernas kontor i Quito (Ecuador)
(1 – 12 december 2015)
•Utåtriktat informations- och folkbildningsarbete i Sverige
(februari 2016)

Vem kan söka?
Du som är mellan 20 -30 år, är svensk medborgare och som ej har gjort SIDA-finansierad praktik tidigare eller varit anställd av Latinamerikagrupperna.
Resa och försäkring under praktiktiden i Latinamerika finansieras av Latinamerikagrupperna.

Ansökan
Skicka din ansökan inkl CV till rekrytering@latinamerikagrupperna.se.  

Sista ansökningsdag: 15 maj 2015.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar