måndag 15 april 2013

Nalva från MST i Espirito Santo talar om landgrabbing onsdag den 17 (böndernas internationella kampdag) kl 18Ednalva Moreira Gomes från MST, de jordlösas rörelse i Brasilien, berättar om deras kamp mot företagen och hur de ockuperar mark för att bygga nya bosättningar samt bygger alternativa modeller för framtiden genom Agroekologi.
MST är del av det internationella Småbrukarnätverket Via Campesina som med flera uppmärksammar Småbrukarnas Internationella Kampdag den 17de April.

Arrangeras av: Via Campesina Stödgrupp, MST Stödgrupp samt Latinamerikagrupperna - Stockholms Lokalgrupp
--------------------------------------
Här följer manifestet från Naturbrukskonferensen på Kinnekulle där Nalva deltog

Naturbruksmanifestet 2013

Undertecknarna av detta manifest ska verka för en Rättvis Omställning
av Samhället och stödjer följande förslag och uppmaningar:

Öka intäkterna för dem som arbetar i ett naturbruk som ökar den biologiska mångfalden och som behövs för klimatomställningen – Höj grundavdraget till 100 000 kronor
Återställ full självförsörjningsgrad och arbeta för matsuveränitet
Återinför brukarkravet och kunskapskrav för jordbruk och skogsbruk
Demokratisera naturbruket genom främjande av lokal kooperativ förvaltning av gemensamägda skogar och odlingsbar mark.
Avskaffa industrimaten i verksamhet som drivs med offentliga medel
Öka vidareförädlingen av jordbrukets och skogsbrukets produkter på landsbygden.
Stöd satsningar på kontinuitetsskogsbruk och andra varierade former för hållbart skogsbruk
Riv upp minerallagen från 1992 och förstärk miljölagstiftningen mot gruvindustrin
Nej till uranbrytning och uranprospektering
Låt vinsterna från utvinningen av naturresurser tillfalla befolkningen, till att börja med genom ökad beskattning likväl som lokal beskattning
Höj gruvskatten till minst 30% (som i Australien)
Avveckla fossilberoendet inom naturbruket
Bygg relationer och samarbete mellan låginkomsttagare i städerna med landsbygden
Skapa allianser mot storskaligt industrijordbruk, plantageskogsbruk och gruvbrytning som skadar småbrukare och miljön i Syd
Verka för flexibilitet – nationell anpassning, och ökat miljöstöd inom EU:s jordbrukspolitik
Ge folkhögskolorna ett nationellt uppdrag att utveckla utbildningar av nya tidens naturbrukare
Återskapa fiskevägarna i våra vattendrag
Gör inte naturen till handelsvara
Stoppa privatiseringen av miljö och välfärd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar