lördag 25 oktober 2014

Andalusien

Aktivisterna från MST:s vänner i Andalusien beskriver ett läge med 40 procents arbetslöshet och där alla som kan söker sig bort. Andalusien är det enda området i Europa där det förekommer jordockupationer, där finns fortfarande kvar stora jordegendomar, latifundios. De ockuperas av facken. Det största facket är det alternativa facket, som tillhör Via Campesina, tidigare organiserade bara lantarbetare men nu är alla välkomna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar