lördag 25 oktober 2014

Nu har MST:s vänners möte i Galicien börjat. Imorgon söndag är det andra omgången i det brasilianska presidentvalet. Alla är rädda för att Aécio Neves skulle vinna, ett stort steg tillbaka vad än DN säger. Men de senaste opinionsundersökningarna visar på seger för Dilma, vilket gör alla glada. Det skall dock påpekas att man inte hoppas så mycket av henne, det syns ingen stark utveckling åt rätt håll.

Här en första rapport från mötet. Pumpan i mitten har odlats på Söder i Stockholm och fyller en symbolisk funktion

Här finns 40-talet deltagare från många delar av Spanien, USA, Kanada, Argentina, Tyskland, Norge och Sverige. USA och Kanada reste över bara för detta möte. Men ingen från Italien

Intressanta uppgifter. När Lula tillträdde var det 60 000 familjer i läger. Efter tre år av Lula var det 150 000 med alla förväntningarna. Nu är det 100 000, mycket få har fått jord, samtidigt har Bolsa Familha och minskad arbetslöshet gjort att intresset minskat.

Man försöker nu genomföra massiva ockupationer, framförallt när man angriper strategiska mål som multinationella företag eller som senast jorden som tillhör en senator inför valet. Det är så svårt att tränga igenom mediebruset.


MST skickar nu ut studiegrupper till olika länder med stöd av den brasilianska regeringen. Tio till Italien och tio till Kina. Tjugo personer skall åka till USA för att arbeta med olika sociala rörelser runt landet, fem grupper om fyra till olika regioner med olika inriktning, agroekologi, rörelser i städer, småbrukare etc. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar