torsdag 7 april 2016

Lyssna på Ana Terra från MST:s skola i São Paulo

Agroekologi – praktik, politik och strategi Ana Terra från de jordlösas rörelse i Brasilien (MST) är i Sverige och vi bjuder in till ett samtal om agroekologi och dess betydelse för småbrukarrörelsens arbete för rättigheter och demokrati. MST har en mycket viktig roll i arbetet med agroekologins utveckling såväl i Brasilien som i hela Latinamerika. Både de politiska och praktiska dimensionerna av agroekologi genomsyrar MST:s strategier. Det talas idag om agroekologi som lösning både utifrån människorättsliga aspekter som med avseende på miljö- och klimatfrågor. FN har lyft dess betydelse och visat på hur dagens dominerande livsmedelsproduktionsmodell är ett stort problem. Vi kommer att samtala om vilka resultat MST ser av deras arbete och agroekologins utveckling. Vad ser MST idag för möjligheter och utmaningar för att agroekologi ska kunna bli en väg framåt som bryter med dagens rådande modell och dess förödande effekter för människa och miljö. Välkommen till Solidaritetshuset, möteslokalen Draken (innanför biblioteket). Tegelviksgatan 40, Stockholm 15 april 10.00-12.00 Föranmälan: karin.ericsson@latinamerikagrupperna.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar