tisdag 6 mars 2012

President Dilma, säg nej till den nya skogslagen


President Dilma: Lägg in ett veto mot den nya skogslagen (Código Florestal)

Den nya brasilianska Código Florestal kommer att voteras i deputeradekammaren dem 6 mars. Förslaget, som redan har godkänts en gång, förändrades i senaten och kommer nu att röstas direkt i kammaren i plenarium. Om kongressen godkänner den räcker det med att president Dilma skriver under för att den skall träda i kraft.

De möjliga uppmjukningarna i skogslagen kommer att tillåta ännu mer avskogning och en minskning av skyddet av den ursprungliga skogen. Brasilianska och internationella miljöorganisationer genomför kampanjer i Brasilien och runt världen. MST:s (De jordlösas rörelse) vängrupper i Europa och Nordamerika har förenat sig med dem för att få president Dilma att lämna in ett veto mot den nya Código Florestal.

Härunder några av de mest alarmerande delarna.

Egendomar med upp till 4 skatteenheter i hela landet kommer inte att behöva behålla skyddet av skogen. Beroende på region varierar dessa mellan fem och 100 ha. I detta fall betyder det att egendomar med upp till 400 ha inte behöver bevara skogen. Man säger att detta genomförs för att skydda familjejordbruk och mindre producenter men också de stora enheterna kommer att få fördelar. De kommer inte att behöva skydda skogen på de första 4 skatteenheterna. I verkligheten kommer detta att stimulera till en uppdelning av egendomarna och kommer också att uppmuntra köp från mindre och medelstora egendomar. Detta kommer att innebära att de inte har någon skyddad skog alls på sina egendomar. Man uppskattar att på mer än 30 miljoner hektar skog, av dem minst 20 miljoner hektar i Amazonas, kommer avverkningen att uppmuntras på detta sätt.

De som har begått miljöbrott fram till den 22 juli 2008 kommer att få amnesti för dessa. På det sättet kommer de som olagligt avverkat skogshöjder, flodstränder, mangroveträsk, flodkällor, berg och branter att förbli ostraffade, vilket kommer att stimulera nya olagligheter och förstärka den nuvarande tendensen att dessa inte straffas.

Skyddszonerna (APP) minskas från 30 till 15 meter från flodstranden. Denna skyddsskog kommer att mätas inte från flodens högsta nivå som nu utan från den lägsta nivån floden ibland når. Med detta ökas risken för översvämningar och ras, liksom befolkningens säkerhet och välmående när det inte finns kvar 30 meter för att skydda mot igenslamning. Skyddszonen tjänar för att bevara faunan och floran både i och ovanför vattnet, bevarar klimatet, kontrollerar tillgången på syre och diverse andra faktorer som kräver ett minsta utrymme för att bevara ekosystemets jämvikt.

Vi hoppas att kongressen inte godtar detta lagförslag. Ifall det godtas kräver vi att president Dilma lämnar in sitt veto mot detta.

I juni kommer Brasilien att vara värd för Rio + 20, FN:s konferens kring hållbar utveckling. Det går aldrig att för mycket framhålla att skogarna är mycket viktiga för planetens framtid liksom för att motverka växthuseffekten. Det vore skamligt av landet att anta denna lagstiftning som hotar skogarna.

Undertecknat 6 mars 2012
Jordens Vänner, Sverige
Vänsterpartiet
Latinamerikagrupperna, Sverige
MST:s vänner i Sverige
Via Campesina (Nordbruk)
Comitê de amigos -Solidarité Brésil - de Nanterre-França
Maattomien ystävät – Finlândia
Grupo de amigos do Movimento Sem Terra de Lyon- França
Comitato Italiano Amig@s Sem Terra MST
CICMA – Comitato Italiano Contratto Mondiale dell'Acqua - Itália
Associazione ASUD - Itália
SEM- SinistraEuroMediterranea- Tonino Pema e Mimmo Rizzuti - Itália
Associazione EnergiaFelice - Itália
AltraMente-scuola per tutti -Patrizia Sentinelli e Roberto Musaccho - Itália
Fondazione Neno Zanchetta- Aldo Zanchetta - Itália
Igor Staglianò- Giornalista RAI - Itália

Läs mer här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar